Analizy

Nowelizacja przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Zmiany od stycznia 2017 r.

Trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które mogą mieć istotny wpływ na kwestie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, dla których miała zastosowanie uproszczona procedura legalizacji pracy tj. oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.