Kary za brak zaświadczenia A1 w wybranych krajach UE

Analizy

Kary za brak zaświadczenia A1 w wybranych krajach europejskich

Delegowanie pracowników za granicę

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 06/2020 | 3 marca 2020 r.

Brak zaświadczenia A1 podczas delegowania pracownika, może wiązać się z nałożeniem kar na Pracodawcę. Jakiej wysokości mogą być kary? Czy karę można anulować? Zebraliśmy dla Państwa informacje pochodzące z wybranych biur Deloitte w Europie.

Potwierdzeniem podlegania danemu systemowi zabezpieczenia społecznego jest zaświadczenie A1 wydawane w Polsce przez ZUS. Co istotne, ZUS wydaje zaświadczenia A1 nawet na bardzo krótkie wyjazdy za granicę – nie ma ograniczenia w zakresie minimalnego okresu wykonywania pracy za granicą. Na podstawie A1 można następnie otrzymać potwierdzenie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce (wydawane przez NFZ). Gdyby jednak pracownik uległ za granicą wypadkowi, NFZ przed dokonaniem zwrotu kosztów leczenia zażąda przedstawienia zaświadczenia A1 na okres wykonywania pracy za granicą (jeżeli takiego zaświadczenia nie zgłoszono wcześniej w NFZ).
 

W razie braku zaświadczenia A1 (nawet w przypadku krótkich wyjazdów klasyfikowanych na gruncie polskich przepisów jako podróż służbowa), kraj wykonywania pracy może:

  • nałożyć na pracodawcę / pracownika obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne / zdrowotne należnych w tym kraju za okres wykonywania pracy na jego terytorium,
  • nałożyć na pracodawcę określone kary – przykładowe kary maksymalne w różnych krajach prezentuje poniższa tabela: 

Webcast:

Podróże służbowe i oddelegowania wewnątrz Unii Europejskiej

Odsłuchaj nagranie
Kraj Kary finansowe za brak A1 Udział wydanych A1 przez ZUS w 2018 r. Dodatkowe uwagi

pl-germany-flag-round-icon-64-1x1.png (64×64)

Niemcy

co do zasady brak w przypadku uzyskania A1 retroaktywnie

51 proc.

- brak -

pl-france-flag-round-icon-64-1x1.png (64×64)

Francja

3377 EUR za każdego pracownika

11,5 proc.

Kara nie jest nakładana, jeżeli pracodawca udowodni, że złożył wniosek o A1 i oczekuje na jego wydanie. Nie jest akceptowane A1, o które zawnioskowano po rozpoczęciu pracy w ramach delegowania

pl-belgium-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Belgia

co do zasady brak w przypadku uzyskania A1 retroaktywnie

7,5 proc.

- brak -

pl-netherland-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Holandia

W razie braku innego niż A1 dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem społecznym w kraju macierzystym mogą być nałożone kary; brak kar w przypadku uzyskania A1 retroaktywnie

6,3 proc.

- brak -

pl-sweden-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Szwecja

co do zasady brak w przypadku uzyskania A1 retroaktywnie

5,5 proc.

- brak -

pl-austria-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Austria

500-5000 EUR (przy powtarzających się przypadkach 1000 – 10 000 EUR)

brak danych

- brak -

pl-greece-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Grecja

10 500 EUR

brak danych

Jest możliwość anulowania kary w przypadku retroaktywnego uzyskania A1

pl-luxembourg-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Luksemburg

1000 – 5000 EUR za każdego pracownika (2000 – 10 000 EUR za każdego pracownika, jeżeli naruszenie powtórzy się w ciągu 2 lat). Maksymalna kara to 50 000 EUR

brak danych

- brak -

pl-norway-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Norwegia

Brak kar, ale w przypadku braku zaświadczenia A1 norweskie składki są restrykcyjnie nakładane od pierwszego dnia pracy na terytorium Norwegii (w przypadku opóźnień – z odsetkami)

brak danych

- brak -

pl-slovakia-flag-round-icon-1x1-64.png.png (64×64)

Słowacja

Maksymalnie 16 596,96 EUR

brak danych

- brak -

pl-slovenia-flag-round-icon-1x1-64.png (64×64)

Słowenia

6000 – 60 000 EUR – kara dla pracodawcy naruszającego przepisy

brak danych

Dodatkowa kara może być nałożona na osoby odpowiedzialne za reprezentację spółki – 600 – 6000 EUR

Informacje pochodzące z wybranych biur Deloitte w Europie

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?