Więcej pieniędzy dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Artykuł

Więcej pieniędzy dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Do końca września należy wpłacić drugą część odpisu na ZFŚS

Strefa Pracodawcy 37/2023 | 13 września 2023 r.

Do końca września pracodawcy, którzy prowadzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinni przekazać na rachunek funduszu drugą część tegorocznego odpisu. Pierwsza, stanowiąca co najmniej 75%, była przekazywana do końca maja.

Kalkulacja odpisu na ZFŚS

Wysokość odpisu za okres od 1 lipca do 31 grudnia tego roku się zwiększyła i trzeba uwzględnić to w obliczeniach. W celu jego kalkulacji należy wziąć pod uwagę przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (a nie jak przy obliczaniu odpisu za pierwsze półrocze 2023 przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w drugim półroczu 2019 r.).

Co do zasady wysokość odpisu podstawowego, na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeśli wówczas było wyższe). Inne wartości procentowe dotyczą młodocianych (od 5 do 7%) i pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (w ich przypadku bierze się pod uwagę 50% przeciętnego wynagrodzenia).

Od kilku lat podstawa obliczeń odpisu na ZFŚS była „zamrożona”. Od 2012 roku do 2016 przy obliczeniach podstawy odpisu brane pod uwagę było przeciętne wynagrodzenie z drugiej połowy 2010 r. Potem podstawa była stopniowo podwyższana:

1) w latach 2017 i 2018 odniesiono się do przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2012 r.,

2) w roku 2019 pierwszy raz należało wziąć pod uwagę dwie podstawy – za okres od stycznia do końca czerwca przeciętne wynagrodzenie z drugiej połowy 2013 r., a za okres od lipca do końca roku przeciętne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2014 r.,

3) w latach 2020 i 2021 odniesiono się do przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2018 r.,

4) w roku 2022 do przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2019 r. i taka sama podstawa miała być brana pod uwagę w całym 2023 r., co zmieniło się 11 sierpnia 2023 r., gdy weszła w życie zmiana ustawy o ZFŚS zwiększająca podstawę odpisu za drugą połowę 2023 r. do przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2021 r.

 

Odpis na ZFŚS zostanie odmrożony?

Pojawiają się jednak informacje, że od przyszłego roku odpis na ZFŚS zostanie całkowicie odmrożony i w celu jego obliczenia będzie się brało pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z drugiej połowy 2023 r. To dobra wiadomość dla pracowników, pula środków w funduszu się zwiększy, co daje szansę na wyższe świadczenia. Dla pracodawców, którzy tworzą Fundusz oznacza to jednak znacząco zwiększone koszty jego prowadzenia.

Document


Szkolenie on-line: Jak współpracować na podstawie B2B? Zasady, ryzyka i dobre praktyki

Współpraca z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą z perspektywy prawnej i podatkowej

Otwarte szkolenie on-line: 10 października 2023 r., godz. 10:00 – 14:30

Zarejestruj się


Szkolenie on-line: Jak wdrożyć e-teczkę, czyli co trzeba zrobić, żeby zdigitalizować akta osobowe i jak się do tego przygotować?

Otwarte szkolenie on-line: 21 listopada 2023 r., godz. 10:00 – 14:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?