Szkolenie on-line: Jak współpracować na podstawie B2B? Zasady, ryzyka i dobre praktyki

Artykuł

Szkolenie on-line: Jak współpracować na podstawie B2B? Zasady, ryzyka i dobre praktyki

Współpraca z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą z perspektywy prawnej i podatkowej

Nagranie z otwartego szkolenia on-line

Ponad 1,5 miliona osób fizycznych w Polsce działa jako indywidualni przedsiębiorcy. Współpraca z nimi odbywa się na podstawie popularnych umów B2B, które cenione są zwłaszcza za elastyczność i swobodę przy kształtowaniu takiej relacji. Początkowo umowy B2B były stosowane przez osoby wykonujące tzw. wolne zawody, potem jej zalety dostrzegł rynek IT i branże kreatywne. Aktualnie mówi się o rosnącym zainteresowaniu umowami B2B również w innych sektorach. Zapraszamy na nagranie ze szkolenia on-line, które odbyło się 10 października 2023 r., w ramach którego eksperci Deloitte przedstawili sposób, w jaki kształtować relację w modelu B2B oraz jak odpowiednio przygotować się do jej stosowania pod kątem formalnym i praktycznym. Czas trwania szkolenia wraz z przerwami wynosi 4,5 godziny.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zasad współpracy na podstawie umów B2B, najważniejszych ryzyk związanych z taką formą współpracy i wskazanie dobrych praktyk mających zastosowanie przy angażowaniu w oparciu o model B2B.

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę o:

  1. Zasadach współpracy w modelu B2B
  2. Ryzykach związanych ze stosowaniem B2B
  3. Dobrych praktykach dotyczących wdrożenia i stosowania modelu B2B
  4. Praktycznych aspektach przy współpracy na B2B

Szczegóły

Czas trwania szkolenia
4,5 godziny

Dostęp do nagrania
7 dni

Cena za osobę
749 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Rejestracja
Aby dokonać rejestracji na szkolenie on-line, prosimy o przesłania na adres: ceplszkolenia@deloitteCE.com poniższego dokumentu:

Formularz zgłoszeniowy

1. Zasady współpracy w modelu B2B

a. Ramy prawne

b. Charakter wykonywanych usług

c. Ryzyko ekonomiczne

d. Odpowiedzialność

e. Elastyczność co do miejsca i czasu wykonywania umowy

f. Dodatkowe benefity

g. Inne kluczowe kwestie (zakaz konkurencji, poufność etc.)

 

2. Dobre praktyki stosowania modelu B2B

a. Kluczowe postanowienia umowne B2B

b. Strona praktyczna współpracy

c. Słowniczek pojęć modelu B2B

d. Przejście na umowę B2B z umowy o pracę


3. Ryzyka związane ze stosowaniem modelu B2B

a. Ryzyka prawno-pracownicze

b. Ryzyka podatkowe

c. Szczególny status usług zarządczych na gruncie podatkowym

d. Ryzyka ubezpieczeniowe


4. Praktyczne aspekty przy współpracy na B2B

a. Porównanie umowy B2B i umowy o pracę w kontekście PIT i ZUS

b. Porównanie wynagrodzeń osób na umowach B2B w zależności od formy opodatkowania

c. Stanowisko organów podatkowych


5. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, ich właścicieli, dyrektorów i pracowników działów HR, dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych w organizacjach stosujących bądź rozważających wprowadzenie współpracy w ramach modelu B2B, a także osób zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach B2B lub już w ten sposób pracujących.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez wysłanie na adres e-mail: ceplszkolenia@deloitteCE.com poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wszystkie wymagane rubryki). Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Potwierdzenie przyjęcia formularza zgłoszeniowego wraz z indywidualnym dostępem do nagrania na platformie streamingowej zostanie wysłane najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.

Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Dostęp do nagrania jest przyznawany na czas określony tj. 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przesłania przez Deloitte potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

Aby obejrzeć nagranie należy posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin udostępniania treści cyfrowych i/lub usług cyfrowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Usługodawcą jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany otrzymaniem nagrania ze szkolenia on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?