Nasi ludzie

Katarzyna Kurzawska-Puchała

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner Associate w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Katarzyna Kurzawska-Puchała

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Katarzyna Kurzawska-Puchała jest licencjonowanym doradcą podatkowym, Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Jej specjalizacją jest doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych szczególnie z perspektywy rozwiązań dla pracodawców. Zajmuje się również zagadnieniami podatkowymi związanymi z Global Mobility, Remote Work oraz programami motywacyjnymi. Regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach podatkowych jako ich prelegent. Jest również autorem licznych komentarzy publikowanych w prasie fachowej.

Katarzyna Kurzawska-Puchała