Prawo pracy, minimalne wynagrodzenie

Analizy

Zmiana w wysokości wynagrodzenia minimalnego

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 19/2018 | 2 października 2018 r.

W 2019 roku wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę wyniesie 2.250 zł, co oznacza wzrost o 150 zł w stosunku do 2018 roku (o 30 zł więcej niż pierwotnie rekomendowano).

Kwota ta będzie miała z mocy samego prawa zastosowanie w stosunku do pracowników, których umowy o pracę przewidują niższe wynagrodzenie. Z kolei wypłacanie pensji w kwocie niższej stanowić będzie naruszenie praw pracowniczych.

Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego będzie miało też wpływ na wysokość innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Do 33.750 zł wzrośnie ustawowy limit wysokości odprawy, wynikający z ustawy o zwolnieniach grupowych. Odpowiednio wyższy będzie również dodatek za pracę w porze nocnej.

Do 14,70 zł wzrośnie z kolei minimalna stawka godzinowa, wypłacana na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku. Dotychczasowe stawki wynagrodzenia wynoszą odpowiednio 2.100 zł i 13,70 zł.

Subskrybuj "Strefę pracodawcy"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych biuletynach. 

Czy ta strona była pomocna?