Prawo pracy, Reforma emerytalna

Analizy

Pracownicze Programy Kapitałowe – co o nich wiadomo?

Założenia projektu ustawy reformującej system emerytalny

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 13/2017| 10 lipca 2017

Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Pracy pracują obecnie nad projektem ustawy reformującej system emerytalny. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że projekt nowelizacji zostanie opublikowany na przełomie czerwca i lipca tego roku, ciągle to nie nastąpiło, a same prace nad reformą owiane są tajemnicą. Nie ma również informacji co do obecnie planowanej daty publikacji projektu.

Według pierwotnych założeń obowiązek tworzenia PPK miał wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Jednak w prasie pojawia się ostatnio data 1 lipca 2018 r. jako bardziej prawdopodobna. Są to jednak póki co jedynie spekulacje prasowe i nie można wykluczyć, że prace nad projektem przyspieszą i termin 1 stycznia 2018 r. zostanie dochowany.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie znanych założeń do programu, przy czym prace nad nim jeszcze trwają i przedstawione poniżej rozwiązania mogą jeszcze ulegać zmianom.

Utworzenie PPK. PPK mają być obowiązkowe dla wszystkich firm zatrudniających powyżej 19 pracowników. Wprowadzenie tego obowiązku będzie fazowane. Początkowo obejmie tylko pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób.

Prowadzenie PPK. PPK miałby być prowadzony na podstawie umowy o wnoszenie przez pracodawcę zdefiniowanych składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.

Zarządzanie PPK. W okresie pierwszych 2 lat od utworzenia programu domyślną instytucją finansową, która miałaby zarządzać PPK byłby Polski Fundusz Rozwoju (poprzez PFR TFI SA) . Pojawiły się również informacje, że PPK będzie zarządzane przez towarzystwa emerytalne (PTE – zarządzające OFE). Nie ma natomiast dalszych szczegółów na ten temat, w szczególności, jak następowałby wybór takiego PTE do obsługi danego PPK.

Uczestnicy PPK. Program miałby obowiązkowo dotyczyć pracowników pomiędzy 19 a 55 rokiem życia, potencjalnie także osób zatrudnionych na podstawie wybranych umów cywilno-prawnych. Dla osób powyżej 55 roku życia udział byłby dobrowolny.

Składki na PPK. W ramach PPK składki byłyby finansowe zarówno przez pracowników, jak i pracodawcy:
(i) składka pracownika miałaby wynosić 2% wynagrodzenia z możliwością zwiększenia o dodatkowe 2pp.
(ii) składka pracodawcy miałaby wynosić 1,5% wynagrodzenia z możliwością dobrowolnego zwiększenia o dodatkowy 1pp.

Z doniesień medialnych wynika, że składki wnoszone przez pracodawcę mogłyby korzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne. Mogłyby także zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dofinansowanie roczne do PPK. Przewidziane jest również dofinansowanie roczne do PPK dla pracodawców w określonej kwotowo wysokości. Według aktualnych doniesień miałaby to być kwota 120 lub 200 zł rocznie, przy czym zasady dofinansowania mogą jeszcze zapewne ulec zmianie.

Rezygnacja z PPK. Prawo rezygnacji z uczestnictwa w PPK przysługiwać ma jedynie indywidualnym pracownikom. Rozważany termin to 3 miesiące (choć z niektórych nieoficjalnych informacji wynika, że nawet 1 miesiąc) od utworzenia PPK. Pojawiają się również doniesienia, że zapis do PPK będzie się automatycznie ponawiał co 2 lata lub co rok. Niezbędne będzie w związku z tym ponawianie rezygnacji. Pracodawca co do zasady nie miałby możliwości rezygnacji z tworzenia PPK.

Wyłączenie obowiązku tworzenia PPK. Obowiązek utworzenia PPK mógłby nie dotyczyć firm, które przed wejściem w życie regulacji o PPK wprowadziły pracowniczy program emerytalny (PPE). Według wstępnych założeń, PPE powinien istnieć co najmniej 6 miesięcy wcześniej, aby skorzystać z tego wyłączenia.

PPE a PPK. Brak póki co danych, na podstawie których można by rzetelnie porównać koszty funkcjonowania PPE i PPK. Ze wstępnych założeń wynika jednak, że najniższe składki odprowadzane w ramach PPK miałyby być niższe niż składki na PPE.

PPK, jeśli zostanie wprowadzone, będzie stanowić rewolucję w obecnie istniejącym systemie emerytalnym. Dlatego Deloitte będzie monitorować przebieg prac nad projektem, żebyście Państwo mogli przygotować się zawczasu do jego wdrożenia i wypracować optymalne rozwiązania.

***

The Polish government is currently working on a pension system reform. The draft bill has not been published yet, despite the previous information that the estimated date of publication is turn of June this year. Additionally, very little information regarding the legislation process has been revealed today.

According to the original assumptions, the reform was to enter into force on 1 January 1 2018. However, based on the press speculations 1 July 2018 appears to be more likely. However, it cannot be ruled out that work on the project will accelerate and the previous deadline will be kept.

The above note summarises the reform basics known to date.

Deloitte will monitor the legislation process so that you can prepare to the revolutionary changes in the pension system and introduce the optimum solution.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?