Prawo pracy, Kontrole PIP

Analizy

Umowy cywilnoprawne pod lupą PIP

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 4/2017 | 27 lutego 2017 r.

Na początku lutego Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok. W tym roku kontrola umów cywilnoprawnych będzie stanowić jeden z priorytetów PIP. Inspektorzy pracy skontrolują zarówno przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla stosunku pracy, jak i przestrzeganie obowiązku wypłaty zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej.

Przypomnijmy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do tej pory minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczyło jedynie pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecnie również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, lub umowy o świadczenie usług mają prawo do minimalnego wynagrodzenia. Zleceniodawca ma obowiązek zapłacić zleceniobiorcy za każdą godzinę świadczenia usług co najmniej 13 zł.

Wspomniana powyżej nowelizacja przyznała również inspektorom pracy nowe uprawnienia. Od stycznia 2017 roku inspektorzy mogą kontrolować wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Za wypłatę wynagrodzenia niższego od minimalnej stawki godzinowej grozi kara grzywny w wysokości do 30 000 zł.

Kontrole PIP w zakresie umów cywilnoprawnych

Z obserwacji poczynionych w ostatnim czasie na podstawie wypowiedzi medialnych Głównego Inspektora Pracy wynika, iż przestrzeganie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług będzie wnikliwie kontrolowane przez PIP. Dodatkowo, w wykrywaniu nieprawidłowości w wypłacie minimalnej stawki godzinowej inspektorów pracy wspomoże NSZZ „Solidarność”. Już teraz związkowcy zachęcają do zgłaszania im przypadków zaniżania stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług. Na podstawie tych informacji PIP będzie dokonywać kontroli podmiotów zatrudniających zleceniobiorców.

Jednocześnie z zapowiedzi PIP wynika, że wzmożonych kontroli mogą spodziewać się szczególnie podmioty z tych branży, w których w ubiegłych latach inspektorzy pracy wykryli liczne przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach typowych dla umowy o pracę.

Ze wstępnych informacji dotyczących programu działania PIP na 2017 rok wynika, że w tym roku inspektorzy pracy przeprowadzą aż 79 tys. kontroli.

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 roku będą tematem naszego webcastu, który odbędzie się 9 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10. Zapraszamy do rejestracji.

Trendy w kontrolach pracodawców w 2017 r.

Kontrola form i warunków zatrudnienia. Seminarium online 9 marca 2017 r. (czwartek) godz. 10:00-11:00.

Zarejestruj się na webcast

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?