Pracownicze Programy Kapitałowe, strefa pracodawcy

Analizy

Pracownicze Programy Kapitałowe – co wiemy nowego?

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 19/2017 | 26 września 2017

Wczoraj pojawiły się kolejne nowe informacje na temat planowanego wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, sugerujące, że dotychczasowe założenia do reformy uległy w kilku punktach istotnej zmianie. Ciągle jednak źródłem informacji są nieoficjalne przecieki prasowe. Projekt ustawy nie został bowiem nadal ogłoszony. Co wiemy nowego?

Wszyscy pracodawcy

Najprawdopodobniej nowym systemem objęci zostaną ostatecznie wszyscy pracodawcy, nie tylko ci zatrudniający powyżej 19 osób. Przy czym ich rola miałaby polegać na zawieraniu w imieniu osób zatrudnionych umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, a następnie na odprowadzaniu składek za te osoby. Nie byliby natomiast obowiązani do utworzenia w swojej firmie planu, jak to jest w przypadku obecnie funkcjonujących pracowniczych programów emerytalnych.

Wszyscy zatrudnieni

Uczestnictwem w planach kapitałowych mają być objęte wszystkie osoby zatrudnione. Potwierdza się zatem wcześniejsze założenie, że plany kapitałowe nie będą adresowane tylko do pracowników, ale także np. do zleceniobiorców.

Wyższa składka dobrowolna pracodawcy

Według najnowszych informacji wysokość składki podstawowej w ramach planów kapitałowych ma pozostać na niezmienionym poziomie i ma wynosić 1,5% wynagrodzenia po stronie pracodawcy i 2% po stronie pracownika. Pracownik będzie mógł dobrowolnie zadeklarować podwyższenie składki o kolejne 2 pp, w sumie do 4%. Z kolei pracodawca będzie mógł podwyższyć dobrowolnie swoją część składki o 2,5 pp (nie jak dotychczas o 2 pp), również do 4%. Zatem łącznie w ramach planów kapitałowych pracownik będzie mógł oszczędzić na przyszłą emeryturę od 3,5% do maksymalnie 8% wynagrodzenia miesięcznie.

Wykorzystanie środków z PPK

Środki zgromadzone w ramach planów kapitałowych w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane na cele emerytalne.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego można będzie:

  • wypłacić jednorazowo 25% zgromadzonych środków, a pozostała część byłaby wypłacana w miesięcznych ratach przez co najmniej 10 lat;
  • połączyć te środki w jedną pulę ze środkami zgromadzonymi przez małżonka i pobierać wspólne miesięczne świadczenie przez co najmniej 10 lat; albo
  • przetransferować te środki na inne konto emerytalne.

Wyjątkiem od wypłaty środków na cele emerytalne jest dopuszczenie wykorzystania tych środków jako wkładu własnego na potrzeby kredytu mieszkaniowego lub 25% tych środków w razie choroby ubezpieczonego lub jego rodziny.

Co z OFE?

Ciągle niejasny jest natomiast dalszy los OFE. Z kręgów rządowych docierają w tym zakresie sprzeczne informacje. Najprawdopodobniej wprowadzenie PPK nastąpi odrębnie od reformy OFE.

Ciągle czekamy na projekt ustawy. Według najnowszych informacji powinien on zostać opublikowany w ciągu miesiąca.

***

New information about upcoming legislation on employee savings plans was published in Polish media yesterday. According to this information the major changes to the previous draft of the savings plans act are as follows:

  • all entities employing any persons (rather than only those employing more than 19 people) will be required to enroll their employees and contractors in the savings plans;
  • employers will not be required to actually introduce any savings plans (as in the case of voluntary employee pension plans), instead they will only act as attorneys-in-fact for employees/contractors;
  • employers’ voluntary monthly contributions will be increased to 2.5% of the monthly salary (up from 2%) – basic contribution rates (2% for employees and 1.5% for employers) and employees’ voluntary contributions (2%) will remain unchanged.

The press also published more information on the purposes which the resources can be used on in the future (pensions, housing loans and in the case of serious disease).

The draft bill has not been officially published yet. The publication is expected to take place a month from now.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?