Ostatnie tygodnie na zawarcie umowy na Pracownicze Plany Kapitałowe

Analizy

Ostatnie tygodnie na zawarcie umowy na Pracownicze Plany Kapitałowe

Brak umowy z instytucją zarządzającą PPK oznaczać może brak możliwości wyboru i grzywnę

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 11/2019 | 26 września 2019 r.

Firmom zatrudniającym powyżej 250 osób został już niecały miesiąc na zawarcie umów o zarządzanie PPK z wybranymi instytucjami finansowymi. Zgodnie bowiem z przyjętym powszechnie stanowiskiem, najwięksi pracodawcy powinni podpisać te umowy do 25 października tego roku.

Niedochowanie tego terminu może skutkować „przypisaniem” firmy do wyznaczonej instytucji finansowej, a także nałożeniem grzywny nawet do 1,5% rocznego funduszu wynagrodzeń.

Jednocześnie te firmy, które dotychczas nie porozumiały się z reprezentacją pracowników odnośnie do wyboru instytucji finansowej, mogą dokonać tego wyboru samodzielnie. Ustawa o PPK gwarantuje bowiem miesięczny bufor na wynegocjowanie i zawarcie umowy o zarządzanie. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku samodzielnego wyboru instytucji finansowej pracodawca powinien kierować się przewidzianymi w ustawie o PPK kryteriami wyboru, tj.: oceną proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami zgromadzonymi w PPK, efektywnością w zarządzaniu aktywami, posiadanym przez instytucje finansowe doświadczeniem, a także interesem osób zatrudnionych. W miarę możliwości, należy uwzględnić także stanowisko reprezentacji załogi.

Zapisanie pracowników do PPK powinno nastąpić poprzez zawarcie umowy o prowadzenie PPK najpóźniej do 12 listopada, a pierwsze składki do PPK za te osoby powinny zostać odprowadzone w grudniu tego lub styczniu przyszłego roku – w zależności od przyjętego w firmie terminu wypłaty wynagrodzenia.

Baza wiedzy na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przeczytaj więcej

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?