Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Aby efektywnie wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) należy dopełnić wiele formalności i przeprowadzić analizę ekonomiczną oddzielnie dla każdej firmy. Dowiedz się jak wdrożyć PPK w Twojej firmie.