Usługi

Prawo pracy

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

Jasne i zgodne z prawem zasady organizacji pracy, w szczególności zagadnienia związane z czasem pracy i systemem wynagradzania, pozwalają zapewnić właściwy klimat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kapitał ludzki jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o sukcesie firmy. W tej perspektywie szeroko pojęte Prawo pracy jest kluczowym zagadnieniem, które winno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie jest to gałąź prawa, w której wykładnia przepisów często budzi wątpliwości i zasadnicze znaczenie dla jej prawidłowości odgrywa znajomość aktualnego stanowiska sądów, Państwowej Inspekcji Pracy, organów podatkowych oraz przyjętej praktyki.

Błędy w stosowaniu przepisów prawa pracy mogą prowadzić nie tylko do postepowań przed sądami pracy, ale również postepowań karnych, wykroczeniowych oraz sporów z organami podatkowymi.

Właściwe ukształtowanie w firmie stosunków pracy zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych nie tylko pozwala uniknąć konfliktów pracowniczych, ale przede wszystkim jest niezbędne dla jej efektywnego działania. Stworzenie jasnych i zgodnych z prawem zasad organizacji pracy, w szczególności zagadnień związanych z czasem pracy i systemem wynagradzania, pozwala zapewnić właściwy klimat funkcjonowania przedsiębiorstwa i stworzyć odpowiednie bodźce konieczne dla podniesienia wydajności pracowników.

Nasz zespół prawa pracy złożony z wykwalifikowanych specjalistów oferuje kompleksową obsługę na każdym etapie działalności firmy.

Pomoc przy kształtowaniu treści, nawiązywaniu i rozwiazywaniu stosunku pracy:
 • Sporządzanie pakietów wzorów indywidualnych dokumentów pracowniczych (w tym umowy o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialno-prawnej).
 • Negocjacje i przygotowanie kontraktów menadżerskich oraz umów o zarządzanie.
 • Opracowanie projektów i negocjowanie wprowadzenia i zmian układów zbiorowych, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, premiowania.
 • Doradztwo w zakresie wyboru systemów i rozkładów czasu pracy oraz systemu wynagrodzeń.
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu stosunków pracy, w szczególności wsparcie w przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych.
Negocjacje z przedstawicielami pracowników:
 • Pomoc w prawidłowym ukształtowaniu relacji ze związkowymi organizacjami zakładowymi i międzyzakładowymi czy innymi formami przedstawicielstw pracowników.
 • Reprezentowanie pracodawcy w sporach zbiorowych i negocjacjach z przedstawicielami pracowników.
Doradztwo przy przejściu całości lub części zakładu pracy:
 • Przeprowadzanie przeglądów due dilligence i przygotowanie kompleksowych raportów w zakresie konsekwencji przejscia zakładu pracy lub jego części ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń.
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej dla zgodnego z prawem przejęcia pracowników.
Aspekt międzynarodowy:
 • Usługi prawne z elementem międzynarodowym, uwzględniając także porządek prawny krajów innych niż Polska (kancelaria Deloitte Legal jest częścią międzynarodowej grupy Deloitte, mającej swoje biura w wielu krajach Europy i świata).
 • Kompleksowa pomoc prawna w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników polskich do pracy poza granice RP.
 • Obsługa pracowniczych elementów międzynarodowych połączeń spółek.
 • Opinie w zakresie prawa obcego.
Ponadto doświadczeni członkowie Zespołu służą Państwu stałą pomocą przy rozstrzyganiu innych problemów, w tym:
 • Reprezentowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, które często występują z inicjatywy byłych pracowników.
 • Opracowanie wszechstronnych opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością pracodawcy.

Kontakt:

Agata Jost

Agata Jost

Radca prawny, Senior Managing Associate

Agata jest radcą prawnym i Senior Managing Associate w Deloitte Legal w Katowicach. Agata ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma również dyplom z międzynarodowego p... Więcej

Mariusz Śron

Mariusz Śron

Radca prawny, Partner, Deloitte Legal

Mariusz specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie połączeń i przekształceń oraz reorganizacji podmiotów i stru... Więcej