Prawo pracy, Delegacje, Delegowanie pracowników

Analizy

Coraz bliżej fundamentalnych zmian w delegowaniach pracowników

Strefa pracodawcy (24/2017) | 25 października 2017 r

23 października 2017 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w przedmiocie rewizji Dyrektywy 96/71 dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Kompromis został osiągnięty pomimo sprzeciwu Polski, Węgier, Litwy i Łotwy oraz wstrzymania się od głosu przez Wielką Brytanię, Irlandię i Chorwację. Przyjęte stanowisko oznacza, iż procedura uchwalania zmian Dyrektywy 96/71 znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie i w nieodległej przyszłości możemy spodziewać się zakończenia prac legislacyjnych w tym zakresie.

Przypomnijmy, iż prace legislacyjne nad rewizją Dyrektywy 96/71 mają na celu wprowadzenie dodatkowych restrykcji dotyczących delegowań pracowników, które, zgodnie z założeniami pomysłodawców, mają sprawić, iż prawa pracowników delegowanych będą lepiej chronione, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Radę Unii Europejskiej przyjęte przez ten organ stanowisko zakłada m.in.:

  1. zasadę, iż pracownicy delegowani będą mieli prawo do wynagrodzenia zgodnie z prawem państwa docelowego delegowania i przyjętymi tam zwyczajami (aktualnie wymagane jest jedynie zapewnienie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w państwie docelowym delegowania);
  2. wprowadzenie limitu czasowego dla delegowań, który ma wynosić zasadniczo 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy (aktualnie obowiązujące przepisy Dyrektywy 96/71 nie wprowadzają żadnych wyraźnych ograniczeń czasowych);
  3. objęcie pracowników delegowanych we wszystkich sektorach układami zbiorowymi powszechnie stosowanymi w państwie docelowym delegowania (aktualne regulacje przewidują obowiązek stosowania powszechnie obowiązujących układów zbiorowych jedynie w zakresie wskazanych w Dyrektywie 96/71 warunków minimalnych i jedynie w odniesieniu do sektorów wskazanych w załączniku do Dyrektywy 96/71);
  4. wprowadzenie zasady równego traktowania pracowników tymczasowych delegowanych oraz lokalnych pracowników w państwie docelowym delegowania (aktualnie Dyrektywa 96/71 stanowi, iż państwa członkowskie mogą przewidzieć, że powinny być zapewnione warunki mające zastosowanie do pracowników tymczasowych w państwie członkowskim, na terytorium którego wykonywana jest praca).

Co istotne, stanowisko Rady Unii Europejskiej przewiduje objęcie zasadami wynikającymi ze zrewidowanej Dyrektywy 96/71 również sektora transportowego, na wyłączeniu którego szczególnie zależało Polsce. W tym przypadku postanowienia zrewidowanej Dyrektywy 96/71 miałyby jednak obowiązywać od czasu wejścia w życie szczegółowych regulacji dotyczących tego sektora, które będą odrębnie uchwalone.

Stanowisko Rady UE przewiduje 3-letni okres na transpozycję zrewidowanej Dyrektywy 96/71 przez państwa członkowskie oraz dodatkowo jeden rok na wejście w życie nowych zasad. W praktyce oznaczałoby to, iż przedsiębiorcy delegujący pracowników z Polski mieliby 4 lata na dostosowanie się do nowych uregulowań przewidzianych zrewidowaną Dyrektywą.

Należy zauważyć, iż stanowisko przyjęte przez Radę UE nie oznacza jeszcze zakończenia procesu legislacyjnego nad rewizją Dyrektywy 96/71 ani też nie determinuje ostatecznego kształtu zrewidowanej Dyrektywy. W oparciu o przyjęte stanowisko Rada UE podejmie teraz rozmowy z Parlamentem Europejskim w ramach przyjętej procedury stanowienia prawa.

Przypomnijmy, iż w zeszły poniedziałek, 16 października, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EMPL) przyjęła projekt zasad zmian dotyczących rewizji Dyrektywy 96/71. Co interesujące, przyjęta propozycja zakłada m.in., iż delegowanie będzie mogło trwać nawet do 24 miesięcy, co jest okresem istotnie dłuższym niż okres przewidziany stanowiskiem przyjętym przez Radę UE.

Zapowiada się zatem, że dalsze prace legislacyjne będą przebiegały w gorącej atmosferze.

Zobacz także:

Webcast: Oddelegowanie pracownika za granicę

7 kroków, których nie można pominąć

Szczegóły i rejestracja

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?