Nie będzie rewolucji w prawie pracy

Analizy

Nie będzie rewolucji w prawie pracy

PiS nie poprze projektów przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 6/2018 | 5 kwietnia 2018 r.

Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości – Beata Mazurek oświadczyła dzisiaj, że PiS nie poprze przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną projektów nowych kodeksów pracy. To w zasadzie przesądza o tym, że do rewolucji w prawie pracy nie dojdzie.

Nie wiadomo ciągle jednak, czy niektóre z zaproponowanych rozwiązań nie będą wprowadzane stopniowo do obecnie obowiązującego kodeksu pracy. Niewątpliwie bowiem jego treść, pomimo wielokrotnych nowelizacji, zdezaktualizowała się w nowych realiach gospodarczych i wymaga dalszych zmian.

Przypomnijmy, w połowie marca, po 18 miesiącach pracy, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad nowymi projektami indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Zaproponowane przez nią rozwiązania obejmowały między innymi:

  1. wprowadzenie domniemania stosunku pracy w relacjach z osobami fizycznymi, zastrzeżenia zawierania umów cywilnych dla podmiotów gospodarczych, ograniczenie samozatrudnienia;
  2. ograniczenie dopuszczalności zawierania umów o pracę na czas określony oraz wprowadzenie nowych rodzajów umów , m.in. na pracę dorywczą, czy sezonową;
  3. wprowadzenie konieczności uzasadniania wypowiedzenia każdego rodzaju umowy o pracę, przy czym mali pracodawcy będą mogli „wykupić się” z obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia oferując dodatkowe świadczenie pieniężne;
  4. zmiana długości okresów wypowiedzenia;
  5. dopuszczenie częściowego zrzeczenia się przez pracownika wynagrodzenia;
  6. wprowadzenie kont wynagrodzenia, możliwość dostosowania w układzie zbiorowym pracy obowiązującego w zakładzie czasu pracy, wprowadzenie powszechnego stosowania klauzuli opt-out w zakresie limitu godzin nadliczbowych; czy też
  7. objęcie pracodawców zatrudniających do 20 pracowników ograniczeniami ochrony przed zwolnieniem wynikającymi z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Zaproponowane rozwiązania były w wielu przypadkach rewolucyjne z punktu widzenia dotychczasowych przepisów i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Wiadomo również, że nie zadowalały ani związków zawodowych, ani organizacji pracodawców, mimo że przez swoich przedstawicieli uczestniczyły one w pracach Komisji Kodyfikacyjnej. Nawet niektórzy członkowie Komisji głosowali przeciwko przyjęciu projektów. Spotkały się one również z negatywnym odbiorem społecznym.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?