Wzrost wysokości płacy minimalnej w 2020 roku

Analizy

Wzrost wysokości płacy minimalnej w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa znacząco wyższe

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 1/2020 | 13 stycznia 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (w zakończonym roku najniższa płaca wynosiła 2 250 zł).

Płaca minimalna w 2020 r. wynosi 2.600 zł, a minimalna stawka godzinowa wypłacana na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług – 17 zł. W 2020 r. zleceniobiorcy za godzinę swojej pracy otrzymają zatem „na rękę” minimum 11 zł, a pracownicy – miesięczne co najmniej 1.878 zł netto. Jeżeli umowa o pracę przewiduje niższe wynagrodzenie, minimalna płaca znajdzie zastosowanie z mocy prawa.

Nowe kwoty zostały ustalone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. W 2019 roku wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę wynosiła 2.250 zł, co oznacza znaczący wzrost płacy minimalnej aż o 350 zł brutto.

Wyższe minimalne miesięczne wynagrodzenie wpływa na wysokość innych świadczeń ze stosunku pracy. Z początkiem 2020 r. wzrosła przykładowo wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnego wynagrodzenia za przestój czy minimalnego odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Podwyższeniu do 39.000 zł uległ także ustawowy limit wysokości odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Warto pamiętać, że minimalne miesięczne wynagrodzenie to nie tylko płaca zasadnicza, ale także premie czy wynagrodzenie urlopowe. Do kwoty 2.600 zł nie wliczają się natomiast nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej czy dodatek za staż pracy.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Dowiedz się więcej

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?