Reforma emerytalna, Ochrona przedemerytalna, Prawo pracy

Analizy

Od 1 października uważaj na ochronę przedemerytalną

Strefa pracodawcy: Podatki i prawo (20/2017) | 29 września 2017 r.

Już 1 października wchodzą w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Będzie się to wiązało również ze zmianą zasad ochrony przedemerytalnej zarówno dla pracowników już korzystających z tej ochrony, jak i dla osób, które dopiero zostaną nią objęte.

Co się zmieni?

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Jednak przepisy obniżające wiek emerytalny wprowadzają przejściowo odmienne zasady ochrony przed wypowiedzeniem dla części pracowników. W przypadku tych pracowników ochrona nie będzie ustawała z momentem osiągnięcia wieku emerytalnego.

Okres ochrony pracowników korzystających już z ochrony

Pracownicy, którzy w dniu 1 października będą już objęci ochroną na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowają ochronę do momentu osiągnięcia dotychczasowego, wyższego wieku emerytalnego. Tacy pracownicy mogą być objęci ochroną nawet przez 2 kolejne lata po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W związku ze stopniowym wydłużaniem wieku emerytalnego do 67 lat, obecnie wiek emerytalny wciąż różni się wśród kobiet i mężczyzn urodzonych w różnym okresie. Te różnice będą się również przekładać na moment zakończenia ochrony przed wypowiedzeniem. W zależności od dnia urodzenia ochrona ta będzie przysługiwała maksymalnie do 67 roku życia w przypadku mężczyzn i 62 lat i 3 miesięcy w przypadku kobiet.

Okres ochrony pracowników obejmowanych ochroną od  1 października

Odmienne zasady ochrony zostały również przewidziane dla pracowników, którzy w momencie wejścia w życie nowych przepisów nie będą jeszcze objęci ochroną przed wypowiedzeniem i osiągną niższy wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie przepisów.

Tacy pracownicy będą podlegać ochronie przed wypowiedzeniem przez okres 4 lat od dnia wejścia w życie nowych przepisów, a więc maksymalnie do
1 października 2021 r. Zatem również w przypadku tej grupy pracowników ochrona będzie przysługiwała jeszcze przez pewien czas po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego.

Konsekwencje zmian dla pracodawców

Pracodawcy mogą napotkać w praktyce pewne problemy ze stosowaniem nowych przepisów. Różnice w zasadach ochrony przedemerytalnej będą występować bowiem nawet w przypadku osób urodzonych w tym samym roku, co w praktyce może prowadzić do błędów przy ustalaniu przysługującego poszczególnym pracownikom okresu ochrony.

Tymczasem konsekwencje niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę osobie objętej ochroną przedemerytalną mogą być dla pracodawcy bardzo dotkliwe. W razie przywrócenia do pracy takiego pracownika na skutek odwołania do sądu, przysługuje mu wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Sąd, co do zasady, nie może również w takiej sytuacji nie uwzględnić żądania przywrócenia do pracy i orzec odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?