Prawo pracy, zakaz handlu w niedzielę

Analizy

Zakaz handlu w niedzielę już od stycznia 2018 roku?

Strefa pracodawcy (21/2017) | 10 października 2017 r.

Wznowione zostają prace nad ustawą zakazującą handlu w niedziele. W środę, 11 października o godz. 17.00 na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do spraw rynku pracy dyskutowany będzie, po autopoprawkach, obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele autorstwa między innymi NSZZ „Solidarność”.

Ograniczenia mają objąć nie tylko sprzedaż detaliczną, ale również hurtową, działalność centrów logistycznych, magazynowych, dystrybucyjnych oraz terminali przeładunkowych. Przy czym, w myśl zaproponowanych rozwiązań niedziela zaczynałaby się w niedzielę o godz. 6.00, a kończyłaby się w poniedziałek o godz. 6.00. Z naszych ustaleń wynika, że poza tym projektem pojawiły się dwa nowe, modyfikujące dotychczasowe propozycje (np. dopuszczający handel jako taki, ale ograniczający powierzanie pracy w niedziele osobom zatrudnionym na różnych podstawach), a także propozycje rządowe. Nie można wykluczyć, że autopoprawki uwzględnią nowe propozycje lub, że zostaną one uwzględnione w trakcie dalszych prac nad obywatelskim projektem ograniczającym handel w niedziele.

Z tego, co udało nam się ustalić jest duża determinacja, aby procedowane przepisy weszły w życie zgodnie z pierwotnymi założeniami, czyli od 1 stycznia 2018 roku. Dlatego należy się spodziewać, że projekt ustawy zakazującej handlu w niedziele zostanie poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu zaczynającym się 25 października.

Global Human Capital Trends

Weź udział w badaniu dotyczącym trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Ankieta do badania jest dostępna w języku polskim do 31 października br.

Wypełnij ankietę

Ograniczenia wynikające z projektu obywatelskiego

Projekt ten zakłada zakaz handlu (zarówno detalicznego, jak i hurtowego) w niedziele, wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę. Zakazuje także działalności w te dni centrów logistycznych, magazynowych, dystrybucyjnych oraz terminali przeładunkowych. Obejmuje także tzw. inne czynności sprzedażowe, przez które rozumieć należy między innymi: sortowanie, klasyfikowanie, składanie, mieszanie i łączenie towarów, pakowanie, czy dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów, wykonywanie magazynowania, zamrażanie i konserwowanie oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych.

Handel byłby dopuszczony:

1. w niektóre niedziele (w szczególności w okresach przedświątecznych) we wszystkich placówkach, a także

2. we wszystkie niedziele:

  • w placówkach, gdzie handel prowadzony jest wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (w tym na zasadach franczyzy),
  • na stacjach benzynowych (przy zastosowaniu limitów powierzchni handlowej);
  • w kioskach;
  • sklepach z pamiątkami i dewocjonaliami,
  • na lotniskach, w szpitalach;
  • aptekach;
  • piekarniach;
  • kwiaciarniach oraz
  • przez Internet. 

***

Work on a ban on trading on Sundays and public holidays has been restarted. The draft act prepared by the NSZZ “Solidarność” trade union will be processed by the relevant Sejm committee on Wednesday, 11 October, at 5 p.m. The prohibition will apply not only to retail trade but also wholesale trade, logistics, warehouse and distribution centres, and reloading terminals. For the purposes of this prohibition Sunday will start at 6.00 a.m. on Sunday and end at 6.00 a.m. on Monday. According to the information we have obtained there is political pressure for this ban to come into force in January 2018, at the time of writing it is not clear whether this ban will apply to each Sunday or every other Sunday, as the draft may still be amended during the legislation process.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?