Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Artykuł

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie akt osobowych a zmiany w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Strefa Pracodawcy 8/2023 | 13 marca 2023 r.

Na początku lutego 2023 r. informowaliśmy m.in. o wchodzących w życie przepisach o pracy zdalnej oraz dotyczących kontroli trzeźwości. Zmiany te wymuszają również dodatkowe obowiązki dla osób z działu kadr zajmujących się dokumentacją pracowniczą. 13 marca 2023 roku w DZ.U. 2023.471 Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie dokumentacji pracowniczej, którego celem jest dostosowanie zasad prowadzenia akt osobowych pracownika do wyżej wskazywanych zmian dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

Dokumentacja pracownicza – nowa część akt osobowych

Kluczową zmianą będzie wprowadzenie kolejnej, piątej części akt osobowych oznaczonej literą „E”.

Część E będzie przeznaczona na archiwizację dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu, do których ustawodawca zalicza wynikające z Kodeksu Pracy:

  • informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę,
  • informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,
  • informacje dotyczące przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu,
  • informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Dokumenty te będą archiwizowane w aktach osobowych przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. Ponadto dokumenty będą przechowywane podobnie jak dokumentacja dot. kar, czyli w wydzielonych częściach dotyczących konkretnej kontroli z przyporządkowaniem E1, E2, E3 itd. wraz z indywidualnym porządkiem chronologicznym, numerowaniem oraz wykazem dokumentów znajdujących się w danej części.

 

Co zmieni się w części B akt osobowych?

Katalog dokumentów przechowywanych w części B akt osobowych zostanie rozbudowany o:

  • potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, grupie lub grupach pracowników objętych taką kontrolą i sposobie jej przeprowadzania,
  • dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

 

Krótki czas na działanie w zakresie dokumentacji pracowniczej

Przepisy mają wejść w życie dnia 21 marca 2023 r., z wyjątkiem zmiany dot. pracy zdalnej, która ma wejść w życie 7 kwietnia 2023 r.

Pracodawcy będą mieli 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów na dostosowanie sposobu przechowywania dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracowników zgromadzonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia dot. zasad wprowadzanych opisywaną zmianą.

W przypadku potrzeby szczegółowego omówienia opisywanych zmian, sprawdzenia lub dostosowania istniejących procedur związanych z prowadzeniem akt osobowych albo chęcią powierzenia nam prowadzenia akt osobowych zapraszamy do kontaktu.

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy

Praca zdalna, badanie trzeźwości, dyrektywy dot. work-life balance i przejrzystych warunków zatrudnienia

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?