Rewolucyjne zmiany w prawie pracy

Artykuł

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy

Praca zdalna, badanie trzeźwości, dyrektywy dot. work-life balance i przejrzystych warunków zatrudnienia

Strefa Pracodawcy 5/2023 | 10 lutego 2023 r.

Początek lutego obfituje w rewolucyjne zmiany w prawie pracy. W dniu 6 lutego 2023 r. opublikowano nowelizację Kodeksu Pracy dotyczącą pracy zdalnej i procedur badania trzeźwości. Dwa dni później, Sejm, nieoczekiwanie uchwalił kolejną nowelizację implementującą do Kodeksu Pracy dwie dyrektywy europejskie (tzw. dyrektywę work life balance oraz dyrektywę o przejrzystych warunkach zatrudnienia).

Co zmiany w prawie pracy oznaczają dla działów HR?

Praca zdalna

Pracodawcy mają tylko 2 miesiące na wdrożenie przepisów o pracy zdalnej w ich organizacjach. Wymaga to m.in.:

 • stworzenia nowych regulaminów pracy zdalnej (aktualnie obowiązujące stracą moc);
 • obliczenia, w oparciu o udokumentowane koszty, ryczałtu bądź ekwiwalentu należnego pracownikom za pracę zdalną;
 • współpracy ze służbą BHP w zakresie stworzenia nowej dokumentacji BHP;
 • stworzenia nowej procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej;
 • uzgodnienia zasad pracy zdalnej i regulaminu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników;
 • zawarcia nowych aneksów pracy z pracownikami – warto zastanowić nad przeprowadzeniem tego procesu elektronicznie.

Pracodawców czeka wiele obowiązków związanych ze zmianami w prawie pracy i wdrożeniem przepisów o pracy zdalnej. Warto je odpowiednio zaplanować i przeprowadzić.

Revolutionary changes to the Labour Code

Remote work, sobriety control, implementation of work-life balance directive and transparent and predictable working conditions

open in new window See English version

Badanie trzeźwości

Nowe przepisy pozwalające pracodawcom badanie trzeźwości, czyli badanie pracowników pod kątem alkoholu i obecności innych substancji działających podobnie do alkoholu wchodzą w życie 21 lutego 2023 r.

Pracodawcy chcący prowadzić takie badania w swoich zakładach muszą wprowadzić szczegółową procedurę badania trzeźwości, którą należy zawrzeć w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy bądź obwieszczeniu. Pracodawcy będą mogli wykonywać badania zarówno losowo i prewencyjnie, jak i w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik jest pod wpływem niedozwolonej substancji.

Wciąż jednak czekamy na przepisy wykonawcze do ustawy, a w miarę jej analizy pojawia się coraz więcej wątpliwości co do kluczowych kwestii dla pracodawców. Warto wprowadzenie nowych regulacji skonsultować ze specjalistami.

Implementacja Dyrektyw o work-life balance i przejrzystych warunkach zatrudnienia

Ustawa implementująca dyrektywy wprowadza zmiany mające istotny wpływ na organizację pracy w firmach.

Poniżej krótki opis niektórych zmian w prawie pracy:

 • Urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 9 tygodni. Urlop będzie skonstruowany w taki sposób, że w razie jego niewykorzystania przez ojca dziecka – przepadnie. Ma to zachęcić ojców – pracowników do aktywnego korzystania z ich uprawnień.
 • Wprowadzony będzie nowy typ urlopu – urlop opiekuńczy. Będzie go można wykorzystać w celu opieki nad chorym członkiem rodziny i będzie wynosił 5 dni roboczych. Urlop będzie bezpłatny.
 • Pracownik będzie mógł korzystać z dodatkowych 2 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Za czas zwolnienia będzie mu przysługiwać 50% wynagrodzenia.
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony będzie wymagało uzasadnienia i konsultacji ze związkami zawodowymi (jeżeli działają w zakładzie pracy), tak samo jak wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.
 • Pracownicy wychowujący dziecko do lat 8 będą mogli złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. Może to być np. praca zdalna, elastyczny rozkład czasu pracy bądź praca w niepełnym wymiarze. Odmowa umożliwienia pracownikowi pracy w elastycznej organizacji pracy będzie musiała być obiektywnie uzasadniona.
 • Duże zmiany czekają też umowy na okres próbny. Długość takiej umowy będzie zależna od tego na jak długo pracodawca zamierza zatrudniać pracownika po zakończeniu umowy na okres próbny.

Ustawa implementująca Dyrektywy o work-life balance i przejrzystych warunkach zatrudnienia ma wejść w życie 21 dni od dnia publikacji. Przewiduje się, że może to nastąpić za ok. 2 miesiące. Monitorujemy proces legislacyjny i będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych krokach.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższymi regulacjami, zachęcamy do kontaktu z Zespołem Prawa HR Deloitte Legal oraz zapraszamy na organizowane przez nas webinary, podcasty oraz szkolenia.

Czy ta strona była pomocna?