Przepisy o pracy zdalnej oraz badaniu trzeźwości na kolejnym etapie

Artykuł

Przepisy o pracy zdalnej oraz badaniu trzeźwości na kolejnym etapie

15 grudnia 2022 r. Senat wniósł poprawki do ustawy wdrażającej pracę zdalną i badania trzeźwości do Kodeksu Pracy, teraz ustawa wróci do Sejmu, który będzie musiał je rozpatrzyć.

Strefa pracodawcy 22/2022 | 16 grudzień 2022 r.

Ustawa wdrażająca pracę zdalną i badania trzeźwości do Kodeksu Pracy została uchwalona przez Sejm 1 grudnia 2022 r. i została skierowana do dalszych prac w Senacie.

Co wynika z ustawy?

Ustawa przewiduje 3 tryby pracy zdalnej:

  1. praca w pełni zdalna (100 % czasu pracy w miejscu wskazanym przez pracownika),
  2. praca zdalna hybrydowa (model np. 2 dni z biura 3 dni z domu albo inne dowolne w zakresie liczby dni, tygodnia lub miesiąca),
  3. praca zdalna okazjonalna (do 24 dni w ciągu roku kalendarzowego).

W większości przypadków wprowadzenie pracy zdalnej będzie wymagało uzgodnienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, choć będą wyjątkowe sytuacje, gdy praca zdalna będzie się mogła odbywać na polecenie pracodawcy. Będą też grupy pracowników, których wniosek o pracę zdalną będzie co do zasady wiążący dla pracodawcy.

Wdrożenie pracy zdalnej będzie wymagało szeregu zmian w dokumentacji wewnątrzzakładowej.

Pracodawcy zyskają również wyraźną podstawę prawną dokonywania kontroli trzeźwości pracowników, co w było oczekiwane w wielu branżach.


Co zrobił Senat?

Senackie Komisje dyskutowały o tych przepisach i proponowanych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zmianach do nich we wtorek, dwie najważniejsze zmiany dotyczyły:

  1. zwiększenia z 24 do 30 dni wymiaru tzw. pracy zdalnej okazjonalnej
  2. wydłużenia okresu vacatio legis przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy.

Senat głosował nad poprawkami do ustawy 15 grudnia 2022 r. i zadecydował o ich wniesieniu do ustawy. To oznacza, że ustawa wróci do Sejmu, który będzie musiał je rozpatrzyć.


Co to oznacza dla Pracodawców?

Prace nad tymi przepisami są na zaawansowanym etapie, a sytuacja dynamicznie się zmienia.

Jeśli planują Państwo kontynuować korzystanie z pracy zdanej czy hybrydowej, lub przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników, to czas rozpocząć prace na wdrożeniem tych rozwiązań w wewnętrznych przepisach.

Zespół Prawa HR Deloitte Legal służy pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie.

Czy ta strona była pomocna?