Doradztwo dla pracodawców (w tym PIT)

Usługi

Doradztwo w zakresie PIT i ZUS

Kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (prawo krajowe i międzynarodowe) oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Nasze usługi obejmują:

  • doradztwo w zakresie opracowywania systemów wynagradzania pracowników oraz członków kadry kierowniczej
  • opracowywanie koncepcji delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz obsługa w zakresie rozliczeń podatkowych
  • przygotowanie i pomoc we wdrażaniu planów motywowania pracowników w ramach „Stock Option Plan”
  • ewidencję podatkową w zakresie ubezpieczeń społecznych, opracowanie i pomoc we wdrożeniu zasad korzystania przez pracowników z narzędzi pracy powierzonych przez pracodawcę (np. samochody służbowe)
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS, rocznych zeznań podatkowych, oraz pomoc w dokonywaniu wpłat z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie w urzędach skarbowych i oddziałach ZUS
  • przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji w uzgodnionym zakresie.

Nasz zespół

Joanna Świerzyńska

Joanna Świerzyńska

Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Specjalizuje się w tematyce oddelegowań pracowniczych, doradzając w zakresie konsekwencji jakie niosą one za sobą na gruncie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społec... Więcej

Rafał Garbarz

Rafał Garbarz

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Rafał jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w międzynaro... Więcej

Szymon Wojciechowski

Szymon Wojciechowski

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Szymon Wojciechowski jest Partnerem Associate w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społ... Więcej

Maja Zabawska

Maja Zabawska

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Maja Zabawska jest Partner Associate w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi o... Więcej

Marcin Grzesiak

Marcin Grzesiak

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Marcin zajmuje się kwestiami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku oddelegowań międzynarodowych, jak również sprawami imigracyjnymi. Specjalizuje ... Więcej