Doradztwo dla pracodawców (w tym PIT)

Usługi

Doradztwo w zakresie PIT i ZUS

Kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (prawo krajowe i międzynarodowe).

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie systemów wynagradzania pracowników oraz członków kadry kierowniczej
 • opracowywanie koncepcji delegowania pracowników w świetle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz obsługa w zakresie ich rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • analiza konsekwencji pracy zdalnej za granicą na gruncie m.in. podatkowym oraz ubezpieczeń społecznych
 • przygotowanie i pomoc we wdrażaniu efektywnych podatkowo planów motywowania pracowników (w ramach programów wynagradzania opartych na akcjach oraz opcjach na akcje)
 • doradztwo, wdrażanie oraz przeglądy struktur wynagradzania z przekazaniem praw autorskich i zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodu
 • doradztwo w zakresie ustrukturyzowania programów benefitów i świadczeń dla pracowników oraz pracowniczych planów kapitałowych
 • przeglądy w zakresie prawidłowości i efektywności rozliczeń w podatku PIT i w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz procesów i procedur funkcjonujących w Spółkach
 • przeglądy w zakresie prawidłowości funkcjonowania rozliczeń ze współpracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o współpracy wykonywanych w ramach własnej działalności gospodarczej – w zakresie ryzyk PIT i ZUS
 • opracowanie i pomoc we wdrożeniu zasad korzystania przez pracowników z narzędzi pracy powierzonych przez pracodawcę (np. samochody służbowe)
 • opracowanie i pomoc we wdrożeniu zasad rekompensowania pracownikom korzystania z własnych narzędzie i urządzeń w trakcie pracy zdalnej
 • ewidencję podatkową i w zakresie ubezpieczeń społecznych, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych i ZUS, rocznych zeznań podatkowych, oraz pomoc w dokonywaniu wpłat z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie w urzędach skarbowych i oddziałach ZUS
 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz prezentacji w uzgodnionym zakresie
 • występowanie z wnioskami do organów administracji skarbowej oraz ZUS o wydanie interpretacji indywidualnych

Doradztwo w zakresie PIT i ZUS

Kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych aspektów zatrudnienia oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

 

Nasz zespół

Joanna Świerzyńska

Joanna Świerzyńska

Liderka Zespołu ds. rozwiązań dla pracodawców | Talent Partnerka

Specjalizuje się w tematyce oddelegowań pracowniczych, doradzając w zakresie konsekwencji jakie niosą one za sobą na gruncie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społec... Więcej

Rafał Garbarz

Rafał Garbarz

Partner Associate w Zespole Business Process Solutions

Rafał jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku PIT oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w międzynaro... Więcej

Szymon Wojciechowski

Szymon Wojciechowski

Partner Associate w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Szymon Wojciechowski jest Partnerem Associate w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców i licencjonowanym doradcą podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od ... Więcej

Maja Zabawska

Maja Zabawska

Partnerka w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców | D&I Liderka

Maja Zabawska jest Partnerką w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniami społecznymi oraz elem... Więcej

Marcin Grzesiak

Marcin Grzesiak

Partner Associate w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Marcin zajmuje się kwestiami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku oddelegowań międzynarodowych, jak również sprawami imigracyjnymi w ramach zespo... Więcej