Podcast Podatki/Prawo: Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w kontekście PIT i ZUS

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Polski Ład 2.0 – kolejne zmiany w kontekście PIT i ZUS

Czy znowelizowane przepisy sprostały oczekiwaniom podatników?

Nagranie z dnia 13 lipca 2022 r.

Polski Ład 2.0 wszedł w życie 1 lipca 2022 r. Nowelizacja ustawy była oczekiwana przede wszystkim ze względu na wiele niejasności i wątpliwości w stosowaniu przepisów. Główne problemy wynikały przez wprowadzoną pierwszą wersją aktu ulgę dla klasy średniej oraz mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r. Na zmiany liczyły nie tylko zespoły kadrowo-płacowe, ale również przedsiębiorcy.

O tym jak wyglądają nowe przepisy Eliza Wójcik, doradca podatkowy i menedżerka w Zespole Rozwiązań dla Pracodawców rozmawia z Maciejem Guzkiem, Partnerem w dziale doradztwa podatkowego, nowym prowadzącym podcast Podatki/Prawo.

Wiele zmian w nowelizacji Polskiego Ładu 2.0 w zakresie PIT ma działanie retroaktywne, czyli od 1 stycznia 2022 r. Jedną z nich jest nowa stawka podatkowa, która zmniejsza się z 17% do 12%. Dotyczy ona dochodów osiągniętych w 2022 r. i będzie stosowana wobec podatników rozliczających swoje przychody wg skali podatkowej. Zrezygnowano także z ulgi dla klasy średniej. Do ustawy wprowadzono również tzw. „podatek hipotetyczny za 2022 r.”. Pozwala on na porównanie zobowiązania podatkowego wyliczonego wg regulacji obowiązujących przed wejściem w życie Polskiego Ładu 2.0. oraz po jego wejściu w życie. Ostatecznie zastosowanie będą miały zasady korzystniejsze dla danego podatnika.

Nowelizacja wprowadza także możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz korzystających z ryczałtu. Należy spełnić jednak pewne warunki, które Eliza Wójcik przedstawia w podcaście.

Oprócz tego zmieniają się przepisy dotyczące odliczania składki zdrowotnej. Obecnie nie jest odliczana od podatku, a od dochodu lub przychodu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy rozliczają się liniowo lub z zastosowaniem ryczałtu lub karty podatkowej.

W przypadku podatników rozliczających się liniowo odliczenie jest limitowane i w 2022 r. wynosi 8 700 PLN – kwota będzie waloryzowana. Jednak jest to zmiana korzystna głównie dla mniejszych przedsiębiorców

– zaznacza Eliza Wójcik.

W przypadku dużych przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu w CEIDG odliczenie będzie niewielkie w porównaniu do ich przychodów.

Polski Ład 2.0. wprowadza też zmiany ważne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2023 r. będą oni podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Składki te będą jednak ustalane w zryczałtowanej wysokości, co dotyczy także składki zdrowotnej, której szacowana w 2023 r. wysokość to ok. 600 zł miesięcznie.

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?