Grafika przedstawiająca słuchawki oraz symbole prawno podatkowe

Nowości

Podcast: Podatki/Prawo

Podcast o podatkach i prawie – podsumowanie najważniejszych zagadnień z punktu widzenia biznesu

Dyskutujemy na tematy związane z praktycznym funkcjonowaniem przepisów podatkowych i prawnych, o ostatnich wprowadzonych i planowanych zmianach w tym zakresie oraz o tym jak je stosować w codziennym życiu gospodarczym. Wyjaśniamy jak najlepiej przygotować się do takich zdarzeń jak np. kontrola podatkowa czy przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego. Gospodarzem audycji jest Maciej Guzek, Partner w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

Najnowsze wydania podcastu:

2023

Koszty kwalifikowane, czyli kryterium ilościowe określone w decyzji o wsparciu cz. 2 
Odc. 17/2023

Maciej Guzek w kolejnym odcinku podcastu rozmawia z Michałem Goskiem, Partnerem Associate w dziale doradztwa podatkowego, o kosztach kwalifikowanych w kontekście Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to druga część rozmowy na temat kosztów kwalifikowanych.

 

Współpraca na podstawie umowy B2B czy umowy o pracę?
Odc. 16/2023

Maciej Guzek rozmawia na temat współpracy na podstawie umowy B2B z Katarzyną Sarek-Sadurską, radcą prawnym, liderką Zespołu Prawa HR w Kancelarii Deloitte Legal oraz Katarzyną Kurzawską-Puchałą, doradczynią podatkową, Partner Associate w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców.

 

Proces zbycia firmy – aspekty podatkowe i finansowe
Odc. 15/2023

Maciej Guzek rozmawia z dr Krzysztofem Gilem, Partnerem w dziale doradztwa podatkowego oraz Mirosławem Pazurem, Partnerem w dziale doradztwa transakcyjnego na temat zbywania firm, szczególnie firm rodzinnych. Wysłuchaj podcastu i dowiedz się o m.in. pozyskiwaniu inwestorów na giełdzie polskiej i zagranicznej, obawach właścicieli co do sprzedaży biznesu, elementach procesu sprzedaży firmy, czy przygotowaniu się do sprzedaży firmy z perspektywy finansowej.

 

Koszty kwalifikowane, czyli kryterium ilościowe określone w decyzji o wsparciu (cz. 1)
Odc.14/2023

Maciej Guzek w kolejnym odcinku podcastu rozmawia z Michałem Goskiem, Starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego, o kosztach kwalifikowanych w kontekście Polskiej Strefy Inwestycji. W decyzji o wsparciu zobowiązujemy się do poniesienia określonych wydatków inwestycyjnych, których wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca inwestycji. W sytuacji niewywiązania się z warunków, decyzja o wsparciu może zostać cofnięta, a w efekcie podmiot będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej pomocy publicznej.

 

Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podatku od nieruchomości
Odc.13/2023

Maciej Guzek rozmawia z dr Adamem Kałążnym na temat stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do przepisów o podatku od nieruchomości, zgodnie z którym TK orzekł, że definicja budowli (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) jest niezgodna z Konstytucją RP. Jak określa ekspert wyrok jest rewolucyjny, bowiem przepisy od początku ich istnienia budziły wątpliwości i były przedmiotem sporów, a jednak do tej pory nie zdecydowano się ich zmienić.

 

Dyrektywa o równości płac i jawności wynagrodzeń
Odc.12/2023

Maciej Guzek rozmawia z Katarzyną Sarek-Sadurską, liderką Zespołu Prawa HR w Kancelarii Deloitte Legal na temat przepisów Dyrektywy w sprawie równości płac i jawności wynagrodzeń.

 

Odwieszenie raportowania schematów podatkowych (MDR)
Odc. 11/2023

Maciej Guzek, Partner w tym odcinku rozmawia z Julianem Jezierskim, starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego na temat obowiązków w obszarze raportowania schematów podatkowych (MDR).

 

Outsourcing umożliwia dostęp do nowych technologii oraz wykwalifikowanych specjalistów
Odc. 10/2023

Maciej Guzek, Partner rozmawia z Piotrem Świętochowskim, Partnerem w Zespole Business Process Solutions. Jego zespół świadczy usługi outsourcingowe dla spółek. Wiele firm korzysta z takiego rozwiązania w momencie, gdy pojawia się nagła potrzeba wsparcia wynikająca z różnych powodów, np. przeciążenia zespołu projektami lub brak odpowiedniej kadry.

 

Kryteria ilościowe i jakościowe - obowiązki, które powinni spełnić przedsiębiorcy działający w Polskiej Strefie Inwestycji
Odc. 9/2023

W kolejnym odcinku podcastu Podatki/Prawo z cyklu „Strefa Inwestora w praktyce, czyli cykl rozmów o PSI” Maciej Guzek, Partner rozmawia z Michałem Goskiem, Starszym menedżerem w Dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Poruszają temat kryteriów ilościowych i jakościowych, które należy spełnić, aby działać w Polskiej Strefie Inwestycji. Wszystkie te obowiązki są zawarte w decyzji o wsparciu, która jest pewnego rodzaju „umową”. Michał Gosek podkreśla, że niewywiązanie się z niej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

 

Coraz więcej kontroli cen transferowych – statystycznie jedna na dzień
Odc. 8/2023

Maciej Guzek rozmawia z Bartoszem Barańskim i Patrykiem Włodarskim na temat kontroli cen transferowych. Omawiają m.in. raport przygotowany przez ekspertów Deloitte „Kontrole cen transferowych: Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa”.

 

Decyzja o wsparciu – najważniejsze kwestie związane z ubieganiem się o zwolnienie podatkowe
Odc. 7/2023

W kolejnym odcinku podcastu Podatki/Prawo z cyklu „Strefa Inwestora w praktyce, czyli cykl rozmów o PSI” Maciej Guzek, Partner rozmawia z Michałem Goskiem, Starszym menedżerem w Dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Tym razem omawiają temat dot. decyzji o wsparciu. Przedstawiają m.in. informacje na temat tego jak wysokie jest wsparcie w ramach pomocy publicznej, w jaki sposób je uzyskać oraz jaki jest zakres zwolnienia.

 

Podsumowanie ostatnich zmian w prawie pracy
Odc. 6/2023

Maciej Guzek rozmawia z Katarzyną Sarek-Sadurską, radcą prawnym, liderką Działu Prawa HR, na temat zmian w prawie pracy, których w ostatnim czasie pojawiło się bardzo wiele. Jednym z tematów są przepisy związane z pracą zdalną wchodzące w życie 7 kwietnia 2023 r. Eksperci zastanawiają się nad zasadnością wprowadzenia tych regulacji, skoro taki model pracy pracodawcy uregulowali już na podstawie zapisów wprowadzonych ustawą w trakcie pandemii w 2020 r. Katarzyna Sarek-Sadurska wskazuje, że nowe podejście nakłada wiele nowych obowiązków formalnych m.in. w zakresie dostosowania wewnętrznych regulaminów, uzgodnień z pracownikami i nowych benefitów

 

Fundacja rodzinna – istotne aspekty prawne
Odc. 5/2023

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja 2023 r. Prawnicy z kancelarii Deloitte Legal: adwokat Robert Uhl (Partner) oraz radca prawny Łukasz Żuławiński (Senior Managing Associate), w rozmowie z Maciejem Guzkiem (Partner) przybliżyli najważniejsze aspekty prawne nowej regulacji.

 

Fundacja rodzinna – istotne aspekty podatkowe
Odc. 4/2023

Maciej Guzek, Partner, rozmawia z ekspertami z działu doradztwa podatkowego: Michałem Lejmanem (Partnerem Associate), Mariuszem Stefaniakiem (Partnerem Associate) oraz Markiem Paszczelą (Menedżerem). Podczas podcastu poruszają aspekty podatkowe ustawy (wg stanu na dzień 22 lutego br). Eksperci zwrócą uwagę na kwestie związane z opodatkowaniem fundacji rodzinnej. Ustawa przewiduje pewne przywileje podatkowe, które mogą być zachętą do jej założenia. Jednym z najważniejszych benefitów jest zwolnienie z opodatkowania CIT. Natomiast beneficjenci fundacji co prawda podlegają opodatkowaniu PIT, ale mogą również korzystać ze zwolnienia podatkowego.
 

 

Opodatkowanie VAT dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego
Odc. 3/2023

Maciej Guzek, Partner w dziale doradztwa podatkowego rozmawia z dr Sylwią Adamczyk-Kaczmarą, Partner Associate w Zespole VAT dla sektora publicznego.

Ekspertka tłumaczy, że dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) są przyznawane w szczególności na realizację dużych inwestycji służących ogólnemu dobru mieszkańców, jako uzupełnienie środków pieniężnych uzyskiwanych przez JST w drodze np. wpływów z podatku od nieruchomości, CIT, PIT i innych opłat. Źródłem dotacji mogą być m.in. dofinansowania unijne, z budżetu państwa lub z określonego ministerstwa.


 

Polska Strefa Inwestycji nie tylko dla dużych firm
Odc. 2/2023

Maciej Guzek oraz Michał Gosek otwierają cykl podcastów na temat Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). W tym odcinku rozpoczynają rozmowę od podstawowych informacji dot. SSE, czyli ich genezy powstania, jakie mają założenia oraz w jaki sposób zmieniały się w czasie.

 

Obowiązkowe e-faktury dla wszystkich podatników od 1 stycznia 2024 r.
Odc. 1/2023

Rozmowa Macieja Guzka, Partnera Associate z Norbertem Wasilewskim, Partnerem Associate w Zespole VAT oraz Szymonem Kamińskim, Starszym Menedżerem w Risk Advisory. Eksperci poruszają szereg zagadnień m.in. o tym na czym polegają zmiany dot. e-faktur, jakie możliwości niosą dla podatników oraz jak wdrożyć przepisy w firmie.

Podcast podatki na prawo

Subskrybuj "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:

Apple (iTunes)  |  Android  | Spotify |  RSS  |  e-Mail

Czy ta strona była pomocna?