Artykuł

Podcast Podatki/Prawo: Brexit i jego następstwa celno-podatkowe

Podcast | Nagranie z dnia 28 stycznia 2021 r.

Handel unijno-brytyjski nieco się skomplikował w wyniku wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Wprawdzie pod koniec 2020 roku zawarto umowę handlową, przewidującą zerowe cła, ale towary transportowane między Unią i Wielką Brytanią podlegają kontroli celnej.

Zerowe stawki cła stosuje się tylko wtedy, gdy towary rzeczywiście pochodzą z krajów Unii albo z Wielkiej Brytanii. Zmieniły się zasady rozliczania VAT. Trzeba go bowiem traktować w sposób właściwy dla eksportu i importu, a nie – jak dotychczas – dostaw wewnątrzwspólnotowych. Pojawia się też sporo kwestii organizacyjnych, dotyczących m.in. zaangażowania agencji celnych. Zmienił się też model sprzedaży wysyłkowej, bo e-commerce też napotyka na bariery celne.

O różnych wyzwaniach, jakie dla polskich przedsiębiorców i ich brytyjskich partnerów niesie ta nowa sytuacja, opowiadają doradcy podatkowi w Deloitte: Przemysław Skorupa i Rafał Zajączkowski.

Dziś znakomita większość operacji celnych jest dokonywana elektronicznie, a to wymaga wiedzy, jak je obsługiwać. Trzeba się też zarejestrować dla celów obrotu towarowego z krajami pozaunijnymi - zauważa Rafał Zajączkowski.

Dodaje też, że zerowe stawki cła stosuje się po odpowiednim udokumentowaniu pochodzenia unijnego lub brytyjskiego. Bywa to skomplikowane, bo czasem nawet udzielenie rabatu kontrahentowi może przesądzić o utracie tego pochodzenia.

Z kolei Przemysław Skorupa zwraca uwagę na różnice w opodatkowaniu VAT towarów w handlu unijno-brytyjskim. Dotyczy to szczególnie przywozu do Polski, gdzie reżim wewnątrzwspólnotowego nabycia został zastąpiony przez wymogi dotyczące VAT od importu.

W imporcie zasadą jest, że płaci się VAT organom celno-skarbowym wkrótce po przywozie towarów. Jest prawdzie dostępna opcja rozliczania tego podatku w deklaracji podatkowej, ale trzeba spełnić dodatkowe wymogi – przestrzega Przemysław Skorupa.

 

 

Zobacz także:

Webinar: Brexit – warunki wymiany towarowej UE-UK
Na podstawie umowy Trade and Cooperation Agreement

Bezpłatne seminarium on-line: 11 lutego 2021 r.
Nagranie spotkania

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
YouTube   iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?