Analizy

Co to jest Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności)?

Podstawowe informacje, zasada działania i praktyka

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić w Polsce mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm ten stanowić ma nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B.