Analizy

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Zmiany legislacyjne od 1 listopada 2019 r.

W niedalekiej przyszłości spodziewane jest wprowadzenie obligatoryjnych płatności za pomocą mechanizmu podzielonej dla określonych transakcji. Uchwalona ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta