Analizy

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych 
i wykonawczych

Z dniem 1 maja 2016 r. zacznie w praktyce obowiązywać nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) oraz odnoszące się do niego regulacje aktów delegowanych i wykonawczych. Regulacje te zastąpią obowiązujący w Unii Europejskiej od ponad dwudziestu lat Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.