Brexit – kolejne wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie obrotu celnego

Analizy

Brexit – kolejne wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie obrotu celnego

Ekspres celny 3/2020 | 15 maja 2020 r.

Z dniem 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuściła formalnie Unię Europejską i stała się "krajem trzecim". Porozumienie o wystąpieniu z UE przewiduje okres przejściowy, kończący się 31 grudnia 2020 r., w którym praktyczne skutki Brexitu, dotyczące m.in. obrotu celnego, zostały zminimalizowane.

Jak podaje Komisja Europejska:

W okresie przejściowym Unia Europejska i Wielka Brytania będą negocjować umowę o nowym partnerstwie, przewidującą w szczególności utworzenie strefy wolnego handlu. Nie jest jednak pewne, czy taka umowa zostanie zawarta i czy wejdzie w życie pod koniec okresu przejściowego. Niemniej jednak, umowa zmieniłaby warunki dostępu Wielkiej Brytanii do rynku wewnętrznego UE i jej funkcjonowanie w zakresie unii celnej UE oraz w obszarze podatku VAT i akcyzy.

Wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorców, Komisja Europejska opracowuje i sukcesywnie publikuje różne wyjaśnienia i instrukcje pozwalające przygotować się na Brexit. Wśród tych wytycznych znajdują się m.in. komentarze dotyczące VAT i akcyzy. Natomiast na stronie Ministerstwa Finansów „Portal Podatkowy” można znaleźć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, którzy być może będą musieli wprowadzić zmiany w ich działalności biznesowej z powodu Brexitu.

Trzeba podkreślić, że Wielka Brytania będąc poza unią celną UE, i o ile nie zostanie zawarta odpowiednia umowa o wzajemnej współpracy, może być traktowana jako „kraj trzeci” w stosunku do UE, z wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z takiego statusu. Przykładowo, w takiej sytuacji do importowanych do UE towarów pochodzących z Wielkiej Brytanii byłyby stosowane stawki celne określanie w taryfie jako erga omnes.

 

Wpływ Brexitu na prowadzoną działalność w kontekście cła

Mimo tego, że obecnie bardzo dużo wysiłków koncentruje się na dostosowaniu się do nowych warunków działania w warunkach pandemii COVID-19, warto przeanalizować jaki wpływ na prowadzoną działalność może mieć Brexit, albowiem do końca okresu przejściowego pozostaje coraz mniej czasu.  

Zaleca się, aby podmioty, które dokonują wymiany towarowej z Wielką Brytanią, zweryfikowały potencjalny wpływ końca okresu przejściowego bez nowego porozumienia UE z Wielką Brytanią m.in. na:

  • zakres potencjalnie nowych formalności celnych – w przypadku, gdyby wymiana towarowa UE z Wielką Brytanią wymagała każdorazowych zgłoszeń celnych;
  • pochodzenie celne przywożonych i wywożonych towarów – w przypadku, gdyby towary pochodzące z Wielkiej Brytanii nie były już traktowane jako towary pochodzące z UE;
  • klasyfikację celną towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii i wysokość ewentualnych stawek celnych, jakim potencjalnie mogą podlegać te towary;
  • efektywność przepływów logistycznych.

Niezależnie od tego jak będzie wyglądała sytuacja po zakończeniu okresu przejściowego, to z perspektywy oceny efektywności realizowanych operacji celnych warto zastanowić się nad:

  • przeprowadzeniem przeglądu obecnych operacji celnych i oceny ich efektywności;
  • uzyskaniem statusu AEO, który umożliwia stosowanie różnych uproszczeń celnych, które mogą być istotne, np. jeśli liczba operacji celnych, w które będzie zaangażowana firma znacznie wzrośnie w przypadku zakończenia okresu przejściowego bez porozumienia;
  • wdrożeniem rozwiązań pozwalających na automatyzację operacji celnych, co umożliwiają obecnie dostępne rozwiązania techniczne, zwłaszcza gdy zaistnieje potrzeba dokonywania formalności celnych w handlu między UE a Wielką Brytanią i nawet gdy zostaną przyjęte rozwiązania zmniejszające obciążenia administracyjne. Zautomatyzowanie operacji celnych może również pozwolić na obniżenie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że wdrożenie pewnych kroków przygotowujących na zakończenie okresu przejściowego wymaga czasu (np. przeprowadzenie certyfikacji AEO może wymagać około 6-8 miesięcy). Z tej perspektywy wydaje się, że jest to dobry czas, aby rozpocząć pracę nad przystosowaniem się do nowej rzeczywistości celnej.

Jeśli mają Państwo pytania związane z Brexitem oraz związanymi z nim zmianami prawnymi lub też współpracą z kontrahentami zagranicznymi w zakresie cła, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?