Nasi ludzie

Tomasz Tochowicz

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Tomasz Tochowicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w administracji celnej. Tomasz doradza firmom między innymi w dziedzinie planowania podatkowego, w szczególności dotyczących podatku akcyzowego, a także w sprawach związanych z odprawami celnymi, handlem międzynarodowym. Tomasz posiada doświadczenie w realizacji projektów dotyczących przygotowania oraz asysty podczas audytów certyfikacyjnych AEO.

Tomasz Tochowicz