Zmiany prawne w Ameryce Północnej i ich wpływ na podmioty europejskie

Analizy

Zmiany prawne w Ameryce Północnej i ich wpływ na podmioty europejskie

Ekspres celny 2/2020 | 11 maja 2020 r.

Działania polityczne w krajach Ameryki Północnej doprowadziły do aktualizacji umowy o wolnym handlu „NAFTA” między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą, która jako „USMCA” (United States-Mexico-Canada Agreement) ma wejść w życie od 1 lipca 2020 r. Oprócz tego, Stany Zjednoczone liberalizują regulacje wprowadzające restrykcje dotyczące importu/eksportu w zakresie niektórych środków ochrony osobistej przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19.

Porozumienie USMCA wejdzie w życie od 1 lipca 2020 r.

Umowa wprowadza m.in. zmiany dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia w przemyśle motoryzacyjnym, które będą bardziej restrykcyjne niż dotychczas. Jest to szczególnie ważne dla podmiotów działających w USA, Kanadzie i Meksyku, ale może to być również istotne dla ich kontrahentów. Zmiany preferencyjnych reguł pochodzenia mogą oznaczać konieczność weryfikacji łańcuchów dostaw i ponownego ustalania pochodzenia celnego towarów oraz wpływu pochodzenia celnego importowanych i eksportowanych komponentów na pochodzenie wyrobów finalnych.

Z perspektywy podmiotów unijnych jest to o tyle istotne, że obecnie Unia Europejska ma zawarte umowy o wolnym handlu z Meksykiem oraz z Kanadą. Tym samym po spełnieniu określonych kryteriów importerzy unijni mogą korzystać z preferencji w handlu z tymi krajami. Zmiany reguł pochodzenia w ramach USMCA mogą zatem w praktyce skutkować koniecznością ponownego sprawdzenia czy dotychczasowe kalkulacje pochodzenia celnego towarów importowanych, a zwłaszcza eksportowanych z UE w wymianie handlowej z partnerami z Kanady i Meksyku nie będą musiały być zmienione (np. ze względu na wykorzystanie tych komponentów przez ich odbiorców do produkcji samochodów na rynek USA). Omawiane zmiany mogą dotyczyć przede wszystkim podmiotów działających w przemyśle motoryzacyjnym.
 

Działania w zakresie COVID-19

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja na świecie związana z pandemią COVID-19 powoduje wprowadzanie przez poszczególne kraje kolejnych restrykcji i wytycznych w handlu międzynarodowym. Również Stany Zjednoczone wdrożyły regulacje wprowadzające restrykcje dotyczące importu/eksportu w zakresie środków ochrony osobistej i urządzeń medycznych przeznaczonych do walki z wirusem.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim czasie USA zliberalizowały częściowo wprowadzone zakazy wywozu niektórych środków ochrony osobistej, jak np. pewne rodzaje masek i rękawice ochronne. Jest to dobra informacja szczególnie dla kontrahentów europejskich, których relacje biznesowe oraz łańcuchy dostaw były dotknięte dotychczasowymi obostrzeniami dotyczącymi wywozu tych produktów z USA.

Jeśli mają Państwo pytania związane z nowymi regulacjami opisanymi powyżej lub też współpracą z kontrahentami zagranicznymi w zakresie cła i implikacji wprowadzanych zmian, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Deloitte.

Webcast: Korekty cen transferowych

12 maja 2020 r.,
godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19.

Czy ta strona była pomocna?