podcast

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Biała lista podatników VAT

Przygotowanie spółki do nowych wymogów

Nagranie z dnia 29 października 2019 r.

Od 1 września 2019 r. obowiązuje oficjalny wykaz rachunków bankowych należących do podatników VAT, zgłoszonych administracji skarbowej, na które należy regulować należności w obrocie gospodarczym. To tzw. Biała Lista, jeden ze środków zwalczania nadużyć podatkowych.

Obecnie nie obowiązują jeszcze sankcje za płatności na inne konta, ale już od 1 stycznia 2020 r. zaczną. Trwa więc okres przejściowy, pozwalający na przygotowanie się do nowych zasad płatności między podatnikami VAT. O tym, jakie są wymogi nowych przepisów i jakie wątpliwości w ich stosowaniu powstały dotychczas opowiada Norbert Wasilewski, doradca podatkowy i Partner Associate w Deloitte.

Jak przypomina ekspert, nowe obowiązki dotyczą tylko transakcji przekraczających 15 tys. zł.

Jeśli nawet jedna transakcja na np. 16 tys. zł jest realizowana dwoma mniejszymi przelewami np. po 8 tys. zł, to też należy używać Białej Listy.

- wyjaśnia Norbert Wasilewski.

W audycji zostały omówione ponadto różne wątpliwości powstałe na tle stosowania przepisów o Białej Liście, zgłoszonych przez uczestników niedawnego webcastu Deloitte, poświęconego tym zagadnieniom. Były to m.in. kwestie powiadamiania urzędu skarbowego o wpłatach na konto nieujęte na Białej Liście, aktualizacji danych na Białej Liście, bezgotówkowej kompensaty zobowiązań, informatyzacji i automatyzacji procesu płatności w związku z tą zmianą, a także sankcji za naruszenie tych reguł. To solidarna odpowiedzialność kontrahentów w zakresie VAT oraz brak możliwości zaliczenia w koszty podatkowe wydatków opłacanych na konto spoza Białej Listy. Norbert Wasilewski opowiada też, jak przygotować firmę organizacyjnie do nowych wymogów.

 

Transkrypcja:

Paweł Rochowicz: Uszczelnienie systemu VAT to wciąż jedna z najważniejszych spraw dla Ministerstwa Finansów. W ostatnich latach w Polsce wprowadzono wiele przepisów, które mają eliminować nadużycia w tym podatku. Był już odwrócony VAT na niektóre towary, potem wprowadzono podzieloną płatność i wiele innych obowiązków. Należy do nich też tzw. Biała Lista. Biała Lista to wykaz rachunków bankowych przedsiębiorców, na które należy regulować należności w obrocie gospodarczym. Taki rachunek należy zgłosić administracji skarbowej, która z kolei publikuje wykaz rachunków. Korzystanie z innych kont bankowych przy większych płatnościach wiąże się z dotkliwymi sankcjami. Biała Lista została ogłoszona 1 września tego roku, a od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy o sankcjach za naruszenie przepisów. Jesteśmy obecnie w swoistym okresie przejściowym, pozwalającym na przygotowanie się do nowego reżimu płatności między podatnikami VAT. O tym jakie są wymogi nowych przepisów i jakie wątpliwości w ich stosowaniu już powstały wśród podatników, opowie nam nasz ekspert, Norbert Wasilewski, doradca podatkowy i Partner Associate w Deloitte. Witam serdecznie.

Norbert Wasilewski: Dzień dobry, witam serdecznie.

PR: Na początek powiedzmy sobie jaka jest świadomość podatników VAT na ten temat? Od września minęły dwa miesiące, niby o tym dużo mówiono i pisano. Czy wszyscy już wiedzą jak się przygotować i jakie będą nowe obowiązki związane z Biała Listą?

NW: W ostatnim czasie prowadzimy bardzo dużo rozmów z Klientami na ten temat, więc powiedziałbym, że świadomość tego tematu jest dość duża. Co innego to kwestia samego przygotowania. Ostatnio prowadziliśmy webcast podatkowy dotyczący tematu Białej Listy. Jak dobrze pamiętam ok. 80% uczestników w ankiecie, którą przeprowadziliśmy w ramach webcastu, odpowiedziało, że na chwilę obecną jeszcze nie mają rozwiązań związanych z Biała Listą i ich poszukują. Tzn. albo próbują takie rozwiązania przygotować wewnętrznie albo poszukują na rynku rozwiązań, które pozwolą im te kwestie rozstrzygnąć.

PR: Pewnie można ich trochę zrozumieć, bo obowiązków podatkowych, a zwłaszcza w obszarze VAT jest dość dużo. To się wszystko może mylić i zlewać w jedno, np. do niedawna mówiliśmy o czarnej liście podatników, takich których wykreślano z rejestru.

NW: Tak, rzeczywiście, tutaj ta kolorystyka dość często się przewija. Biała Lista jest faktycznie nowym obowiązkiem. Co jest istotne, w odróżnieniu od wcześniejszej Czarnej Listy, zakres danych na Białej Liście jest znacznie szerszy, więc oprócz samego wykorzystania Białej Listy do tych celów i sprostania wymogom, które pozwolą uniknąć sankcji, o których też pewnie później porozmawiamy, to pozwalają dopełnić podatnikom szeregu obowiązków, czy wypełnienia wymogów związanych z należytą starannością. Możemy naszych kontrahentów bardzo szczegółowo zweryfikować. Oprócz transakcji zakupowych, co wprost wynika z Białej Listy, to na przykład narzędzie może też nam w dość szczegółowy sposób służyć do tego, aby zweryfikować swoich kontrahentów po stronie sprzedażowej.

PR: Pożytki mogą być nie tylko podatkowe. Przypomnijmy jeszcze podstawową zasadę o co tu chodzi. Rejestrujemy te konta bankowe, których używamy do obrotu gospodarczego, aby fiskus wiedział, gdzie dokonują się przepływy. Jak to wygląda? Jakich płatności to dotyczy? Mamy tu jakiś próg?

NW: Próg, jeżeli chodzi o płatności i konieczność weryfikacji, jest ustanowiony na poziomie 15 tys. zł, przy czym jest to próg związany z konkretną wartością jednej transakcji. Tutaj nawet nie odwoływałbym się do samej płatności. W sytuacji, w której mamy transakcję przekraczającą 15 tys. zł, a nawet ilość płatności jest wyższa, to w tym przypadku nawet takie płatności, które nie przekraczają 15 tys. zł, a zsumowując złożą się na kwotę przekraczającą 15 tys. zł w odniesieniu do jednej transakcji, to w takim przypadku pojawia się obowiązek weryfikowania czy kwoty płacone są na konta na Białej Liście.

PR: Załóżmy, że nie dopełnimy tego obowiązku, zapłacimy na inne konto, tego samego podatnika, ale niezarejestrowane, co wówczas?

NW: Po pierwsze pytanie czy tego samego podatnika, tego nie wiemy i to też możemy zweryfikować na białej liście. Nawet jeśli rzeczywiście tak się stanie i konto na białej liście się nie pojawi, to tak naprawdę mamy dwie możliwości. Jedna możliwość to jest taka, że możemy płatność na rzecz takiego podatnika po prostu wstrzymać i do tego czasu wyjaśnić z kontrahentem z czego wynika ta sytuacja. Powodów może być wiele. Częstokroć to jest kwestia aktualizacji danych lub kompletność Białej Listy. Alternatywne rozwiązanie do wstrzymania płatności to jest dokonanie takiej płatności. Przepisy pozwalają na rozwiązanie, aby złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, że taka płatność nastąpiła. Przepisy określają co w takim zawiadomieniu musi się pojawić oraz jakie elementy powinno zawierać. W szczególności powinny to być kwota, dane kontrahenta, numer rachunku itd., które pozwolą nam ten przelew zidentyfikować. To co istotne to zawiadomienie należy złożyć, po pierwsze w ciągu trzech dni od takiego przelewu, nie roboczych. Druga sprawa, która jest również istotna, takie zawiadomienie musimy złożyć do Urzędu Skarbowego, który jest urzędem właściwym dla naszego kontrahenta, więc musimy taki urząd zidentyfikować.

PR: Tu już jest zestaw pewnych nowych obowiązków, regulacji i przechodzimy do praktyki. To jest na razie tylko częściowo obowiązujące. Mamy już listę, ale jeszcze nie mamy sankcji, ale już się pojawiają pytania: „Co jeżeli taka transakcja będzie jednorazowa, mniejsza tuż pod progiem, albo nad progiem 15 tys. zł.

NW: No właśnie kluczowe jest pytanie o kryterium transakcji i kluczowa jest faktycznie kwestia tego czy to będzie pod tym progiem czy nad tym progiem.

PR: Powiedzmy, ze robimy dwie płatności na 8 tys. zł, więc w sumie transakcja 16 tys. zł. No i co wtedy?

NW: Tutaj trzeba odwołać się do kryterium transakcji, czyli w sytuacji, jeśli mielibyśmy na przykład jedną umowę z kontrahentem dotyczącą jednej transakcji, która dotyczy 16 tys. zł, a my tak naprawdę dokonujemy tylko dwóch płatności, bo na przykład mamy płatność zaliczkową i potem dokonujemy jakiejś płatności finalnej, to w tej sytuacji transakcja, a to kryterium jest tutaj decydujące, jest o wartości przekraczającej 15 tys. zł. Oczywiście alternatywną i odmienną sytuację mielibyśmy kiedy po prostu dokonujemy na rzecz kontrahenta takich dwóch płatności na kwotę 8 tys. zł, których nie możemy potraktować jako jednej transakcji. Wiadomo, może być sytuacja taka, gdzie zawieramy z jednym kontrahentem szereg umów w szczególności, gdy z każdej z tych umów wynika płatność 8 tys. zł. Tutaj sytuacja jest wtedy odmienna i zwracamy uwagę na to, że płatność nie przekracza 15 tys. zł.

PR: Przejdźmy do kolejnej sprawy, o której już Pan wspomniał – zawiadomienie Urzędu Skarbowego. Zawsze mi się to kojarzy z jakimś donosem do Urzędu Skarbowego i pachnie mi to brzydko.

NW: Zakres zawiadomień w ostatnich czasach jest coraz szerszy. Bank rozbiły zawiadomienia w zakresie MDR-ów, czyli raportowania schematów podatkowych. Coraz bardziej trzeba się przyzwyczaić, że ilość tych zawiadomień, które się pojawiają, jest coraz większa. Na przykład od zawsze mamy zawiadomienie o wyborze opodatkowania nieruchomości i nikt nie postrzega go jako coś złego, mające złe konotacje. Natomiast tutaj bardziej skupiłbym się na takim faktycznym technicznym problemie. Po pierwsze, jeśli chodzi o zidentyfikowanie Urzędu Skarbowego wystawcy faktury. W mojej ocenie nie byłoby chyba wielkim problemem, jeżeli podatnik zawiadamiał swój Urząd Skarbowy, a organy podatkowe powinny mieć możliwość wymiany tych informacji między sobą. Tutaj dodano nam taki dodatkowy techniczny problem, a szczególnie, że ustawodawca dał podatnikom tylko 3 dni i to nawet nieroboczych. W przypadku przelewów, których dokonujemy w czwartek lub w piątek to w zasadzie mamy jeden dzień, żeby ustalić Urząd Skarbowy i poinformować go.

PR: A z czwartku na piątek ja sobie mogę zmienić bank i zmienić numer konta, dlatego na przykład, że z moim bankiem źle mi się układa. Likwiduję konto i przenoszę do innego. Zawsze mam takie prawo. Oczywiście dobrze by było, abym powiadomił moich kontrahentów we własnym dobrze pojętym interesie i oczywiście Ministerstwo Finansów. Załóżmy, że ja to robię, ale Minister może to wciągnąć na listę z pewnym opóźnieniem. I co wtedy? Na przykład moim kontrahentem jest supermarket, który ma tysiące dostawców i musi pewnie codziennie za każdym razem sprawdzać, czy któryś z nich nie zmienił tego konta.  

NW: Tak, to prawda. Coraz więcej problemów pojawia się na gruncie kwestii aktualizacji i faktycznie Biała Lista ma być aktualizowana każdego dnia, ale raz dziennie. Oczywiście po złożeniu zgłoszenia aktualizacyjnego i zgłoszenia rachunków bankowych to jest chwila zanim zostanie ono zaakceptowane, przyjęte przez organ podatkowy, a następnie na Białej Liście taka zmiana danych zostanie odzwierciedlona. Tutaj na pewno te problemy się pojawią. Inna sprawa to jest też kwestia tego typu, że z powodu sposobu organizacji procesu, ułatwienia jej sobie, bardzo często zleca się przelewy na cały tydzień i w związku z tym najprościej byłoby taką Białą Listę zweryfikować w dniu zlecenia przelewu. Tutaj niestety może się okazać, że w ciągu 3-4 dni, do momentu kiedy ten przelew wychodzi, takie konto może zniknąć z Białej Listy. Wtedy mamy problem. Najlepiej by było sprawdzać takie konto i taki przelew jeszcze raz. Oczywiście to już jest kwestia czasu i dodatkowo włożonej pracy.

PR: Wyobrażam sobie, że w dużych firmach, takich, które mają wielu kontrahentów, początek dnia w dziale księgowości i finansów, może wyglądać tak, że jakiś pracownik będzie sprawdzał z rana wszystkich kontrahentów, czy aby nie wypadli z Białej Listy.

NW: To jest pewnie jeden ze sposobów.

PR: Chyba, że automat może to zrobić?

NW: Do tego miałem właśnie zmierzać tak naprawdę. Faktycznie można to w ten sposób zorganizować i jest kilka możliwości jak można sobie z tym tematem poradzić. Jednym z rozwiązań jest weryfikacja bazy kontrahentów, którą mamy w systemie finansowo-księgowym. Wtedy możemy taką bazę codziennie weryfikować. Są narzędzia, które przygotowała nawet nasza firma, które w sposób automatyczny pozwala na weryfikowanie Białej Listy i na przykład weryfikowanie wszystkich kontrahentów, których mamy. To się dzieje w tle. Nikt nie musi tego robić na piechotę. Na szczęście technologia nam dziś pomaga. Alternatywne podejście jest takie, aby rzeczywiście przy wygenerowaniu sobie przelewów na konkretny dzień, zweryfikować czy te konkretne podmioty, którym ja dziś planuję przelać pieniądze, dopełniły wszystkich obowiązków ewidencyjnych, jednocześnie czy ja dokonując przelewu, szczególnie po 1 stycznia, polegające na albo braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, albo w zakresie odpowiedzialności solidarnej w VAT, nie narażę się na sankcje.

PR: Zobaczymy jak to będzie, zwłaszcza, że ta lista może być zmienna. Zobaczymy czy człowiek i automat sobie z tym poradzi. Na tym zdaje się nie koniec problemów, które już sygnalizowano dotychczas. Jednym z nich są rozliczenia bezgotówkowe, które przecież często się zdarzają, kiedy wcale nie używamy żadnego konta bankowego, np. w przypadku kompensaty zobowiązań, potrącenia. Jak to wówczas wygląda?

NW: Tak, na pewno jest bardzo dużo specyficznych przypadków, np. kompensaty lub też dość często zdarzające się w praktyce różnego rodzaju rachunki wirtualne i powiernicze. Częstokroć są to takie rachunki, które mogą nie mieć statusów rachunków rozliczeniowych na gruncie przepisów bankowych, a w związku z tym, tego typu rachunki na Białej Liście, niekoniecznie będą musiały się pojawiać. To oczywiście już nastręcza nam dodatkowych problemów pod kątem potencjalnego obowiązku i notyfikowania Urzędu Skarbowego czy po prostu blokowania tych przelewów. Ta kwestia jest jak najbardziej dyskusyjna.

PR: Wspominał Pan o rachunkach wirtualnych, więc może jeszcze przypomnijmy co to jest? Zdaje się to występuje wtedy, gdy jeden odbiorca ma wielu klientów i każdy z nich ma przypisane subkonto, tak?

NW: Tak, dokładnie. Na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, a najczęściej podmioty dostarczające usługi telekomunikacyjne, które dość często takie rozwiązania stosują. Zakładam, że dla swojej wygody. To wygląda tak, że konkretny kontrahent ma przydzielony swój techniczny rachunek, który jest związany potem na poziomie banku do konkretnego rachunku, który jest rachunkiem rozliczeniowym. Po pierwszych informacjach po pojawieniu się Białej Listy we wrześniu, rachunki wirtualne były największym problemem, który sygnalizowali podatnicy czy też nasi Klienci. W tej chwili jeżeli wpiszemy taki rachunek wirtualny na Białą Listę, to pojawia się informacja, że może być on powiązany z rachunkiem, który jest rachunkiem rozliczeniowym. Ta kwestia ma dodatkowo odzwierciedlenie na Białej Liście. Ministerstwo Finansów w komunikatach poruszyło ten problem i od 1 stycznia pojawią się pewne modyfikacje w tym zakresie.

PR: Były na ten temat wątpliwości, gdy wprowadzano Białą Listę i pisała o tym prasa, ale rozumiem, że ta sprawa została mniej więcej wyjaśniona?

NW: Zobaczymy jak temat rozwinie się finalnie. Na początku pojawiała się wątpliwość czy nie powinniśmy zgłaszać rachunków wirtualnych na Białą Listę, nawet w przypadku, gdy ma się kilka, kilkanaście czy jeszcze więcej tysięcy kontrahentów. Wszystko wskazuje na to, że raczej będzie to kierunek w drugą stronę, czyli że przyjmiemy, że rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi, a jednocześnie Biała Lista będzie pozwalała technicznie sprawdzić po prostu, że taki rachunek techniczny, który mamy jest powiązany z kontem rozliczeniowym. Tutaj wtedy jesteśmy w bezpiecznej pozycji, aby przelać środki na taki rachunek.

PR: Omówmy jeszcze takie dwa aspekty, które nazwałbym zagranicznymi. W Polsce są zarejestrowane zagraniczne firmy dla celów VAT i są prowadzone konta w obcych walutach. Jak sobie z tym poradzić w kontekście Białej Listy?

NW: Może zacznę od prostszego problemu, czyli tych kont walutowych. Jeśli mówimy o kontach walutowych, które są zarejestrowane w polskich bankach i dla polskich podatników, to jeśli te rachunki spełniają definicję rachunku rozliczeniowego, to waluta rachunku w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Innymi słowy, jeśli mamy przedsiębiorstwa polskie czy polskich podatników, a nawet niepolskich podatników, którzy mają konta walutowe w polskich bankach, to te rachunki powinny się pojawić, co do zasady, na Białej Liście. Jeżeli takie konto znajduje się na Białej Liście, to nie ma problemu z przelewaniem na nie środków. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku podmiotów zagranicznych. Jeżeli mamy podmiot, który jest zarejestrowany na VAT to w Polsce to do tej pory najczęstsza praktyka była taka, że te podmioty najczęściej miały rachunki prowadzone przez banki niebędące bankami polskimi. Te przelewy za transakcje, nawet realizowane w Polsce, często z polskim VATem, były realizowane na rachunki zagraniczne. Jeżeli chodzi o rachunki zagraniczne, które nie spełniają definicji rachunku rozliczeniowego, to jeżeli my będąc nabywcą takich towarów i usług będziemy chcieli dokonać płatności do zagranicznego banku na zagraniczne konto, to taki rachunek na Białej Liście się nie pojawi. Zobaczymy, w którym kierunku podąży praktyka. W praktyce możliwe są dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest taka, że decydując się na współpracę z takim kontrahentem będziemy mieli odnotowane w systemie, że on ma rachunek zagraniczny i będziemy wiedzieli, który to jest jego urząd skarbowy. Następnie będziemy po prostu notyfikować czy informować Urząd Skarbowy tego podmiotu. Co do zasady to jest Urząd Skarbowy właściwie jeden dla zagranicznych podatników – Warszawa Śródmieście.

PR: Urząd będzie zasypany tymi informacjami.

NW: Zobaczymy długofalowo. Mocno dyskutujemy w jaki sposób będą funkcjonowały zawiadomienia. Może na którymś etapie Ministerstwo Finansów stworzy jakąś bramkę do zawiadomień. To ułatwiłoby sytuację. To mogłoby być na zasadzie bramki JPK, bo składamy JPK do konkretnego Urzędu Skarbowego. Trudno jest wyobrazić technicznie jak miałyby się finalnie kształtować zawiadomienia do Urzędów Skarbowych. Prawdopodobnie liczba zawiadomień będzie naprawdę duża. Jeśli chodzi o przepracowanie tego na poziomie Urzędu Skarbowego to może być to trudne. Ministerstwo Finansów przyjdzie z jakimś rozwiązaniem bardziej pragmatycznym zarówno ze swojego punktu widzenia jak i z punktu widzenia podatników.  

PR: Biorąc pod uwagę ogólne przepisy o pismach w administracji i jeśli ktoś napiszę ręcznie „uprzejmie donoszę, aczkolwiek się wstydzę…” to też powinno być to zaakceptowane.

NW: Są przepisy Ordynacji, które mówią o przekazywaniu dokumentów. Tutaj jest taka pewna wątpliwość jak interpretacyjnie podchodzić do tego tematu. Czy jeśli wyślę to zawiadomienie do innego Urzędu Skarbowego, to zostanie przekierowane. Pytanie jak będzie wyglądała wtedy kwestia wypełnienia terminu.

PR: Może uspokójmy w kontekście Białej Listy tych, którzy handlują z krajami Unii Europejskiej. Jak się ma Biała Lista do tego, jeżeli coś sprawdzamy z innych krajów, mamy wewnątrzwspólnotowe nabycia albo wewnątrzwspólnotowe dostawy kontrahentów rozsianych po całej Europie?

NW: Biała Lista dotyczy takich sytuacji kiedy kupujemy towary od zarejestrowanego podatnika na VAT w Polsce. Na pewno częsta zdarza się kiedy mamy zagranicznego kontrahenta, który nie ma polskiej rejestracji VAT. W tym wypadku sytuacja jest absolutnie klarowna. Taka transakcja nie jest związana z polską rejestracją w związku z tym Biała Lista nie obowiązuje.

PR: Chyba że niemiecki czy francuski fiskus też wymyśli Biała Listę. Wtedy będziemy mieli już komplikację. Ale może nie snujmy takich fantastycznych planów.

NW: Trochę bardziej gmatwa nam się sytuacja w przypadku kiedy zagraniczny podatnik dostarczający nam towary w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, przy innym rodzaju transakcji jest również zarejestrowany na VAT w Polsce. Podmiotowo mieści się on w ramach podatników, którzy mogą być dotknięci obowiązkami związanymi z Białą Listą. Pojawia się wtedy dywagacja prawna czy Biała Lista będzie miała zastosowanie w przypadku kiedy on przedmiotowo dokonuje transakcję, która wtedy w zasadzie nie jest polską transakcją. Ja bym systemowo powiedział, że chyba intencją polskiego ustawodawcy raczej byłoby żeby to się nie tyczyło, ale oczywiście nie jest jeszcze pewne jak wkrótce pójdzie praktyka.

PR: Zwłaszcza, że nasi słuchacze usłyszą tę audycję na początku listopada i jeszcze w okresie przejściowym. Być może trzeba będzie wrócić do tematu po 1 stycznia kiedy będzie już pewna praktyka. Co Pan może poradzić podatnikom? Jak powinni przygotować się do godziny „0”?

NW: Na pewno warto spojrzeć na swoje procesy, szczególnie jeśli chodzi o transakcje zakupowe i kwestie weryfikacji kontrahentów. Modnym pojęciem w ostatnich latach jest pojęcie „należytej staranności”. Biała Lista jest takim elementem, który o należytą staranność się ociera. Coraz bardziej istotne jest to, żeby wiedzieć z kim się kooperuje. Warto te procesy, które pozwalają na weryfikację z kim współpracujemy w naszym biznesie, coraz bardziej zacieśniać. Tak jak wspominałem chwilę wcześniej, na pewno liczba obowiązków jest coraz większa. Istotne jest, aby tam gdzie pozwala na to technologia, wspierać się rozwiązaniami technologicznymi. Myślę, że w zakresie Białej Listy jest duże pole do manewru. Ministerstwo udostępniło Białą Listę w formacie elektronicznym pozwalającym na bardziej zautomatyzowane zapytywanie o konkretnych podatników z Białej Listy czy o konkretne numery rachunków bankowych. Powiedzieliśmy dość dużo o samych rachunkach bankowych. Tak jak powiedziałem, na Białej Liście możemy też sprawdzać dużo więcej informacji, możemy sprawdzać status kontrahenta, czy jest zarejestrowany dla potrzeb VAT, czy jest podatnikiem zwolnionym itd. Zakres wykorzystania Białej Listy będzie duży. Tak naprawdę to jest kwestia podejścia i zbudowania nowej architektury procesu podatkowego w kontekście czy to faktur zakupowych wprost odwołujących się do obowiązków z Białej Listy, ale myślę, że również sprzedażowego. Oczywiście w ramach zbudowania takiego procesu, urozmaicenia go lub uszczelnienia, to na pewno można się odwoływać do jakichś rozwiązań technologicznych, systemowych lub do narzędzi zewnętrznych, które też można spróbować wykorzystać.

PR: Ogrom prac i zmian następują zwłaszcza w tych branżach, które jeszcze dodatkowo są objęte obowiązkiem podzielonej płatności. Tam też chodzi o specjalne rachunki bankowe.

NW: Trochę nam się te dwa tematy nawarstwiły. Obowiązki zostały reglamentowane. Czyli mamy Biała Listę, która weszła od września 2019 r., a sankcje od stycznia 2020 r., mamy podzieloną płatność, która jest od listopada 2019 r. Czas, który mają podatnicy na przygotowanie się do poszczególnych zmian jest dość wąski. Tutaj też nie można zapominać o istotniej zmianie jeżeli chodzi o raportowanie VAT, która wejdzie w życie dla części podatników od kwietnia, a dla drugiej części podatników od lipca. Chodzi o raportowanie VDEK.

PR: Nowy styl składania deklaracji podatkowych. Temu też poświęcaliśmy naszą audycję.

NW: Ramy czasowe są coraz węższe. Bardzo często się słyszy od Klientów w codziennej pracy, że wypełnianie obowiązków podatkowych staje się coraz trudniejsze, wymaga coraz więcej czasu i zaangażowania. Dobrze, że czasami przychodzi nam z pomocą technologia, która pozwala nas wyręczać w pewnych obowiązkach.

PR: Tym bardziej polecamy słuchanie kolejnych naszych audycji, w których będziemy przybliżać naszym słuchaczom różne obowiązki związane z podatkami, a zwłaszcza z VATem. Powiedzieliśmy o tych kwestiach, przynajmniej częściowo. Moim gościem był Norbert Wasilewski, Partner Associate i doradca podatkowy w Deloitte.

NW: Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?