Kolejne zmiany w CIT w Polskim Ładzie

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Kolejne zmiany w CIT w Polskim Ładzie

Doświadczenia podatników i proponowane zmiany

Nagranie z dnia 15 czerwca 2022 r. + aktualizacja z dnia 30 czerwca 2022 r.

Na początku stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o podatkach dochodowych, zwana Polskim Ładem. Dość szybko okazało się, że stosowanie nowych zasad dot. PIT wiąże się z pewnymi trudnościami, dlatego uchwalono kolejną nowelizację, podpisaną przez prezydenta pod koniec czerwca 2022 r.

Oprócz kwestii związanych między innymi z ulgą dla klasy średniej lub z odliczaniem składek, przedsiębiorcom wypełniającym nowe regulacje nasuwa się wiele pytań, szczególnie odnoszących się do CIT. Dotyczy to m.in. podatku minimalnego od firm osiągających niską marżę oraz opodatkowania połączenia lub podziału firm. Pojawiły się też nowe regulacje o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i Polskiej Strefie Inwestycji, które w zamyśle miały uszczelniać system, ale okazały się nieprecyzyjne.

O tym, jak wyglądają doświadczenia podatników po pierwszych kilku miesiącach stosowania przepisów i co można by w nich zmienić – opowiada Maciej Guzek, doradca podatkowy i partner w Deloitte.

Zdaniem eksperta, choć można zrozumieć intencję Ministerstwa Finansów, zmierzającą do tego, aby ograniczyć możliwość niepożądanego przez ustawodawcę zaniżania opodatkowania w Polsce, to mechanizm podatku minimalnego może stawiać w gorszej pozycji niektóre branże (np. grupy deweloperskie, które z samej natury swego działania przez kilka pierwszych lat mogą nie być rentowne, ponieważ ponoszą wysokie koszty inwestycji). Przepisy o minimalnym podatku dochodowym weszły w życie 1 stycznia 2022 r., niemniej planowana jest ich zmiana, a także odroczenie ich stosowania.

Inną problematyczną kwestią są regulacje dotyczące transakcji reorganizacyjnych. Dotychczas dochody z połączenia lub podziału spółek traktowano jako dochody quasi-dywidendowe. Dodano jednak przepis, który sugeruje że zyski kapitałowe z przekształceń spółek mieszczą się w kategorii innych zysków kapitałowych niż dywidendy. Zdaniem Macieja Guzka te przepisy wymagają dopracowania.

Dyskusyjne są także regulacje dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” – również one wymagałyby zmian, aby mogły być stosowane w praktyce (zostały one wprawdzie uchwalone, ale ich wejście w życie zostało odroczone do 1 stycznia 2023 r.). Jak wynika z zapowiedzi, Ministerstwo chce odejść od tych przepisów.

Należy dodać, że pod koniec czerwca 2022 r. opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zakłada on kilka zmian, o których mówiliśmy w podcaście (opierając się wtedy jeszcze na wcześniejszych informacjach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów).

Część z nich dotyczy podatku minimalnego. Chodzi o podwyższenie progu rentowności z 1% do 2%, co oznacza, że podatkowi minimalnemu może podlegać większa liczba podmiotów. Regulacje zakładają jednak pewne ułatwienia, np. te dotyczące firm korzystających z faktoringu. Nowe przepisy zakładają także możliwość wyboru przez podatnika sposobu wyliczenia podstawy opodatkowania od przychodów lub tzw. kosztów pasywnych.

Poza zmianami w odniesieniu do podatku minimalnego warto zwrócić także uwagę na zmiany usprawniające działanie estońskiego CIT’u oraz szereg ułatwień w regulacjach dotyczących Polskiej Spółki Holdingowej, które mają sprawić, aby instrument był bardziej dostępny. W projekcie nowelizacji nie przewidziano natomiast doprecyzowania regulacji dotyczących procesów reorganizacyjnych.

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
YouTube   iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?