${title}

Zgodnie z międzynarodowym raportem Deloitte „Global planning, budgeting and forecasting survey61 proc. ankietowanych liderów finansowych, zamierza zmienić model funkcjonowania firm, przede wszystkim inwestując w narzędzia i technologie. Nasze obserwacje potwierdzają również, że coraz większym uznaniem cieszą się narzędzia automatyzujące powtarzalne czynności w obszarze podatków. Wykorzystywanie prostych arkuszy kalkulacyjnych traci na popularności.

Znajduje to również odzwierciedlenie w wynikach badania „Tax transformation trends survey”, zgodnie z którym automatyzacja procesów podatkowych jest najwyższym priorytetem dla 41% ankietowanych liderów podatkowych – pod względem zmiany sposobu zarządzania procesami.


Tymczasem według sondażu Deloitte w Polsce, przeprowadzonego jesienią 2021 r. wśród uczestników webinaru, nadal ponad 80% z nich przygotowuje kalkulacje CIT przede wszystkim w oparciu o standardowe arkusze kalkulacyjne excel i manualną analizę danych – czyniąc ten proces wysoko angażującym czasowo oraz obarczonym istotnym ryzykiem popełnienia błędu.

${buttonText}

Paulina Rzymska

Senior Manager, Deloitte Digital CE

Tax Technology and Automation

Deloitte
This is a video component.

Kalkulacja CIT w dotychczasowej formie, tj. przygotowywanej w arkuszu kalkulacyjnym, to proces czasochłonny i obarczony dużym ryzykiem błędu. Wdrożenie narzędzia automatyzującego rozliczenia podatkowe pozwala na uzyskanie dużo wyższego poziomu komfortu, powtarzalności i porównywalności danych oraz usprawnia zarządzanie rozliczeniami podatkowymi, co zostało potwierdzone doświadczeniami użytkowników ze zrealizowanych dotychczas wdrożeń.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z narzędziami do automatyzacji rozliczeń podatku CIT. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu najlepiej dopasowanego rozwiązania, uwzględniającego indywidualną specyfikę spółki.
Zautomatyzuj proces rozliczeń podatku CIT - umów się na rozmowę

Czym różni się CITech od arkusza excel i jak wygląda proces wdrożenia?

Korzyści z wdrożenia CITech

${type1}

Wysoka konfigurowalność oferowanych rozwiązań oraz funkcjonalności zarządcze

${type3}

Podział uprawnień i zwiększenie kontroli


CITech to kompleksowe wsparcie we wdrożeniu automatyzacji podatku CIT, łączące kompetencje oraz doświadczenie podatkowe i technologiczne.

Automatyzacja zapewnia szybkość działania nawet przy dużych wolumenach danych, których nie trzeba przerabiać w sposób ręczny, bądź denerwować się, że formuła czy makro w arkuszu kalkulacyjnym nie działają.


Dodatkowo, aby proces wdrożeniowy zakończył się sukcesem w Państwa firmie, nasi eksperci zapewniają również:


  • Weryfikację dotychczasowej metody kalkulacji CIT pod kątem wyeliminowania nieprawidłowości / nieefektywności procesowych,
  • Wysokopoziomową analizę merytoryczną kalkulacji,
  • Dostosowanie procesu kalkulacji CIT do istniejących w spółce procedur zarządzania ryzykiem KKS,
  • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników,
  • Wsparcie pokonfiguracyjne, które może obejmować dostosowanie do zmian przepisów podatkowych oraz procesów biznesowych w organizacji.
Poznaj CITech - napisz do nas

Kontakt:

Robert Nowak

CFO Programme Lead, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Rączkowska

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Aleksandra Skrzypek

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Paweł Hulewicz

Dyrektor w Zespole Technologii w Podatkach

Marcin Becela

Senior Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego