CITech - oferujemy w pełni konfigurowalne, intuicyjne i przejrzyste rozwiązania!

Artykuł

Poznaj nasze autorskie rozwiązania wykorzystujące technologię w obszarze podatku CIT

CITech - oferujemy w pełni konfigurowalne, intuicyjne i przejrzyste rozwiązania!

CITech – to narzędzie, którego konfiguracją zajmują się eksperci podatkowi oraz IT Deloitte, dzięki czemu osiągamy najlepsze efekty. Nasze rozwiązania współpracują z dowolnym systemem finansowo-księgowym, umożliwiając precyzyjną kalkulację m.in. podatku bieżącego lub odroczonego.

Zgodnie z międzynarodowym raportem Deloitte „Global planning, budgeting and forecasting survey” 61 proc. ankietowanych liderów finansowych, zamierza zmienić model funkcjonowania firm, przede wszystkim inwestując w narzędzia i technologie. Nasze obserwacje potwierdzają również, że coraz większym uznaniem cieszą się narzędzia automatyzujące powtarzalne czynności w obszarze podatków. Wykorzystywanie prostych arkuszy kalkulacyjnych traci na popularności.

Znajduje to również odzwierciedlenie w wynikach badania „Tax transformation trends survey”, zgodnie z którym automatyzacja procesów podatkowych jest najwyższym priorytetem dla 41% ankietowanych liderów podatkowych – pod względem zmiany sposobu zarządzania procesami.

Tymczasem według sondażu Deloitte w Polsce, przeprowadzonego jesienią 2021 r. wśród uczestników webinaru, nadal ponad 80% z nich przygotowuje kalkulacje CIT przede wszystkim w oparciu o standardowe arkusze kalkulacyjne excel i manualną analizę danych – czyniąc ten proces wysoko angażującym czasowo oraz obarczonym istotnym ryzykiem popełnienia błędu.

#CITech to nowe, elastyczne podejście do procesów podatkowych.

CITech od Deloitte to nie tylko pełna możliwość konfiguracji i dostosowania rozwiązań do istniejących u Klienta procesów - ale także możliwość ewaluacji istniejących procesów i ich udoskonalenia.

Naszym celem jest również zidentyfikowanie elementów procesów:

 • które stanowią znaczne obciążenie dla pracowników zespołu podatkowego poprzez powtarzalność czynności lub
 • narażone są na błędy i pomyłki
  – w szczególność proces kalkulacji CIT, a następnie ich automatyzacja.

 

Kalkulacja CIT w dotychczasowej formie, tj. przygotowywanej w arkuszu kalkulacyjnym, to proces czasochłonny i obarczony dużym ryzykiem błędu. Wdrożenie narzędzia automatyzującego rozliczenia podatkowe pozwala na uzyskanie dużo wyższego poziomu komfortu, powtarzalności i porównywalności danych oraz usprawnia zarządzanie rozliczeniami podatkowymi, co zostało potwierdzone doświadczeniami użytkowników ze zrealizowanych dotychczas wdrożeń.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z narzędziami do automatyzacji rozliczeń podatku CIT. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu najlepiej dopasowanego rozwiązania, uwzględniającego indywidualną specyfikę spółki.

Możliwe do skonfigurowania moduły w CITech:

 • Kalkulacja podatku bieżącego,
 • Kalkulacja podatku odroczonego,
 • Raporty prezentujące dane źródłowe m.in. na potrzeby zarządcze, takie jak: sprawdzenie efektywnej stawki podatku, pozycji podatnika w kontekście podatku minimalnego,
 • Nota podatkowa,
 • Kalkulacja wyniku na potrzeby rozliczenia SSE,
 • Wartości do odliczenia - w rezultacie skorzystania z ulgi B+R.

Podczas konfiguracji rozwiązań technologicznych podchodzimy do zagadnienia od strony merytorycznej i technicznej, dbamy o spójność i logikę kalkulacji CIT. Rozwiązania są dostosowywane do danych pochodzących zarówno z systemu finansowo księgowego (ERP) jak i innych systemów finansowych.

 

Warstwa wizualna narzędzia CITech jest konfigurowalna pod Twoje wymagania – dostosowaniu podlega zarówno warstwa graficzna, UX, ale też sposób prezentacji danych (wykresy, dashborady, alerty itp.).

 

Konfiguracja rozwiązań automatyzujących rozliczenia CIT jest procesem realizowanym przez zespoły Deloitte łączące świat podatków ze światem IT, współpracujące z pracownikami Klienta. Tego typu zespoły to zdecydowanie wyróżnik Deloitte na rynku. Interdyscyplinarność pozwala zaproponować najlepsze rozwiązania zarówno od strony procesowej, technologicznej jak i podatkowej. Wykorzystujemy naszą wiedzę i umiejętności z sukcesem dla biznesu Klientów!

Marcin Becela, Starszy menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Czym różni się CITech od arkusza kalkulacyjnego i jak wygląda proces wdrożenia?

CITech na wiele lat zapewni wsparcie Twojego działu podatkowego i pomoże:

 • Przyspieszyć proces kalkulacji,
 • Odciążyć pracowników działu podatkowego:
  • tym samym umożliwiając im skupienie się na kwestiach ściśle merytorycznych,
  • szczególnie w przedsiębiorstwach, w których liczba powtarzalnych obliczeń jest znacząca (np. podmioty działające w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, w podatkowych grupach kapitałowych, ale także podmioty kalkulujące różnego rodzaju ulgi) umożliwi przekierowanie zaangażowania pracowników do zadań wymagających kreatywności i mających istotne znaczenie biznesowe.
 • Uporządkować procesy,
 • Pozyskiwać dane na potrzeby postępowań podatkowych, np. poprzez łatwy dostęp do niezbędnych informacji,
 • Zminimalizować błędy w kalkulacjach (wynikające z pracy ludzkiej),
 • Dostosować się do wymagań schemy JPK-CIT,
 • Poprawić bezpieczeństwo danych, chroniąc działy podatkowe przed ich utratą np. wskutek nieobecności posiadającego dane na swoim nośniku,
 • Poprawić komfort członków zarządu (odpowiadający za poprawność rozliczeń podatkowych) poprzez zwiększenie pewności prawidłowego określenia obowiązku podatkowego,
 • Być na bieżąco z wymaganiami prawnymi, ponieważ narzędzie jest stale aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów prawnych.

 

CITech to kompleksowe wsparcie we wdrożeniu automatyzacji podatku CIT, łączące kompetencje oraz doświadczenie podatkowe i technologiczne.

Automatyzacja zapewnia szybkość działania nawet przy dużych wolumenach danych, których nie trzeba przerabiać w sposób ręczny, bądź denerwować się, że formuła czy makro w arkuszu kalkulacyjnym nie działają.

Dodatkowo, aby proces wdrożeniowy zakończył się sukcesem w Państwa firmie, nasi eksperci zapewniają również:

 • Weryfikację dotychczasowej metody kalkulacji CIT pod kątem wyeliminowania nieprawidłowości / nieefektywności procesowych,
 • Wysokopoziomową analizę merytoryczną kalkulacji,
 • Dostosowanie procesu kalkulacji CIT do istniejących w spółce procedur zarządzania ryzykiem KKS,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników,
 • Wsparcie pokonfiguracyjne, które może obejmować dostosowanie do zmian przepisów podatkowych oraz procesów biznesowych w organizacji.

Czy ta strona była pomocna?