Podcast Podatki/Prawo: Ulga podatkowa na nowe inwestycje

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Zapobieganie korupcji w przedsiębiorstwach

Obowiązki i korzyści dla przedsiębiorców związane z projektowaną ustawą o jawności życia publicznego

Podcast, 17 maja 2018 r.

Niemal każda większa firma doświadcza ryzyka korupcyjnych zachowań swoich pracowników. To sytuacje, w których kierują się oni bardziej własnymi korzyściami, niż dobrem przedsiębiorstwa. Osoby pracujące np. w działach zamówień mogą być narażone na przekupstwo ze strony innych podmiotów, oferujących im towary czy usługi.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Takim zjawiskom ma zapobiegać projektowana ustawa o jawności życia publicznego. O tym, jakie obowiązki będą się z nią wiązały i jakie korzyści może przynieść nowe prawo, opowiada Maciej Kuśmierczyk, adwokat w kancelarii Deloitte Legal.

Jednym z najważniejszych zadań dla przedsiębiorców zatrudniających ponad 50 pracowników i osiągających przychody powyżej 10 mln euro rocznie będzie stworzenie kodeksu dobrych praktyk jako deklaracji odrzucającej korupcję w firmie. Trzeba będzie też wprowadzić klauzule antykorupcyjne w umowach zawieranych przez firmę i wprowadzić procedury dotyczące prezentów od kontrahentów zewnętrznych. Ważną kwestią będzie ochrona sygnalistów, informujących zarząd o zjawiskach korupcyjnych.

- Te regulacje mają zapewnić jak najlepszy rozwój gospodarczy. Chodzi o to, by partykularne interesy nie kierowały menedżerami, a z drugiej strony, by pracownicy informujący o nieprawidłowościach czuli się chronieni – zauważa Maciej Kuśmierczyk.

Zobacz także:

Cykl spotkań dla CFO

Zapraszamy na kolejne spotkanie CFO Forum poświęcone uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz wpływowi wdrożenia projektu ustawy o jawności życia publicznego na przedsiębiorstwa.
 

Zarejestruj się na spotkania

Czy ta strona była pomocna?