Podcast Podatki / Prawo: Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Rozliczanie inwestycji w podatku dochodowym i w podatku od nieruchomości

Podcast, 23 listopada 2017 r.

Praktycznie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu inwestuje np. w nieruchomości, maszyny lub licencje. Inwestycje te powinny być oczywiście rozliczone dla celów podatkowych. Jednak takie rozliczenia mogą być dokonywane w różny sposób. Metod amortyzacji w podatku dochodowym jest wiele. Co więcej inaczej należy traktować budynki, budowle i ich części dla celów podatku od nieruchomości.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

O tym, jak traktować inwestycje z perspektywy tych podatków opowiadają: Anna Skowrońska, doradca podatkowy i menedżer w zespole doradztwa podatkowego Deloitte we Wrocławiu oraz Agata Warzel, menedżer w tym zespole.

– Sposób traktowania budynków czy budowli dla celów podatku dochodowego nie pokrywa się z tym, jak ustawa o podatkach i opłatach lokalnych traktuje te same obiekty dla celów podatku od nieruchomości – zauważa Agata Warzel – Na przykład duże urządzenia, mające części budowlane, to dla celów podatku dochodowego jeden środek trwały. Jednak dla celów podatku od nieruchomości można wyodrębnić części budowlane i opodatkować tylko te części.

Klasyfikacja Środków Trwałych, używana dla potrzeb amortyzacji w podatku dochodowym, nie zawsze daje jednoznaczną odpowiedź, jak prawidłowo zaklasyfikować dane urządzenie. – Konieczna jest tu wiedza techniczna. Na przykład zbiorniki mogą być klasyfikowane do różnych rodzajów KŚT i w zależności od tego czy są to zbiorniki zewnętrzne, wewnętrzne czy pełniące samodzielną funkcję w procesie technologicznym mogą podlegać amortyzacji różnymi stawkami – zwraca uwagę Anna Skowrońska.

W audycji ekspertki omawiają również nadchodzące zmiany w przepisach, przewidujące m.in. zmianę definicji środka trwałego oraz ograniczenia w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Czy ta strona była pomocna?