Analizy

Prawidłowe rozliczenie inwestycji ma istotny wpływ na późniejsze zobowiązania w podatku od nieruchomości i w podatku dochodowym

Rozliczenie inwestycji jest częstą przyczyną nieprawidłowości (zarówno nadpłat jak i zaległości) w podatku od nieruchomości, a także problemów w podatku dochodowym.