Podatek od nieruchomości - ilustracja

Analizy

Prawidłowe rozliczenie inwestycji ma istotny wpływ na późniejsze zobowiązania w podatku od nieruchomości i w podatku dochodowym

Ekspres RET 6/2017 | 10 listopada 2017 r.

Rozliczenie inwestycji jest częstą przyczyną nieprawidłowości (zarówno nadpłat jak i zaległości) w podatku od nieruchomości, a także problemów w podatku dochodowym.

Przyjęcie nowych środków trwałych wymaga zgromadzenia danych od wielu podmiotów (generalny wykonawca, podwykonawcy, kontrahenci oraz inne działy spółki). Następnie konieczne jest określenie listy nowo powstałych środków trwałych, skalkulowanie ich wartości początkowej, wybór dopuszczalnej metody amortyzacji, przypisanie właściwych stawek amortyzacji podatkowej jak i określenia momentu jej rozpoczęcia. W momencie rozliczania inwestycji, z uwagi na presję czasu, często pomija się fakt, że przyjęte rozwiązania mogą determinować sposób rozliczenia nakładów inwestycyjnych w trakcie wielu lat działania przedsiębiorstwa.

Skorygowanie nieprawidłowości po latach jest kłopotliwe i wiązać się może z ryzykiem sporu z organami podatkowymi (w szczególności gdy korekta rozliczenia wiąże się z powstanie po stronie podatnika nadpłaty). Negatywne konsekwencje nieprawidłowego rozliczenia inwestycji dotykają również podatników korzystających ze zwolnień z podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych obiektów udzielonych w oparciu o pomoc publiczną (de minimis bądź regionalną) – nieprawidłowe określenie kwoty zwolnienia może doprowadzić do szybszego wykorzystania limitów pomocy.

Elementem kluczowym a jednocześnie szczególnie problematycznym podczas rozliczenia inwestycji jest analiza zapisów Klasyfikacji Środków Trwałych. KŚT ma wpływ na wiele aspektów dotyczących amortyzacji środków trwałych, w szczególności na prawidłowe ustalenie stawki amortyzacji oraz wybór właściwej metody amortyzacji. Ponadto podatnicy podatku od nieruchomości kwalifikując nowo powstałe obiekty budowlane do opodatkowania często opierają się na przypisanych do danego środka trwałego rodzajach KŚT, co – bez przeprowadzenia analizy konstrukcji danego obiektu i jego elementów składowych – często prowadzi do nieprawidłowego wykazania go do podatku (np. poprzez zakwalifikowanie budynku do budowli).

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez nas webcaście, w trakcie którego opowiemy Państwu o najczęstszych błędach w zakresie gospodarki środkami trwałymi oraz rozliczania nowych inwestycji.

Dowiedz się więcej

Webcast: Wpływ rozliczenia inwestycji na podatek od nieruchomości i podatek dochodowy
Jak sprawnie zarządzać majątkiem i prawidłowo rozliczać się z fiskusem?

Bezpłatne seminarium online, 30 listopada 2017 r., godz. 10:00 

Więcej informacji i rejestracja

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?