podcast

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Procedura cywilna po zmianach

Drożej i szybciej?

Nagranie z dnia 17 grudnia 2019 r.

W ostatnich miesiącach wprowadzono zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Dotyczą one m.in. postępowań w sprawach gospodarczych. Ich celem jest m.in. odciążenie sądów od nawału spraw. Dotychczas spory gospodarcze ciągnęły się średnio po kilkanaście miesięcy w każdej instancji, a nierzadkie były przypadki, w których wyrok zapadał dopiero po kilku latach.

Nowa procedura ma te postępowania przyśpieszyć, ale równocześnie wprowadzono też wyższe opłaty sądowe. Czy zatem postępowanie to będzie sprawniejsze? Zastanawiają się nad tym adwokaci z Deloitte Legal: Patrycja Bolimowska, Maciej Kuśmierczyk i Łukasz Strankowski.

Wprowadzono zasadę, w myśl której sąd ma dążyć do polubownego załatwienia sporu, a rozprawa powinna odbyć się tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście niezbędna. Jeśli do niej dojdzie, to powinna być dokładnie zaplanowana.

Patrycja Bolimowska, Adwokat, Senior Managing Associate w Deloitte Legal

Z kolei Łukasz Strankowski zwraca uwagę, że według nowej procedury w pozwie należy przedstawić wszystkie swoje żądania, twierdzenia i wnioski dowodowe.

Adwokat przestrzega:

Oznacza to istotny rygor dla naszych klientów w sporach gospodarczych, by jeszcze przed postępowaniem sądowym starannie gromadzić wszelkie dowody w sprawie, bo potem, w czasie trwania procesu, ich dorzucanie może się okazać niemożliwe.

Łukasz Strankowski, Adwokat, Senior Associate w Deloitte Legal

Jak zauważa Maciej Kuśmierczyk, w k.p.c. przywrócono specjalną procedurę postępowania w sprawach gospodarczych, gdzie przewidziano jeszcze większe rygory, niż w ogólnym postepowaniu cywilnym.

Wprowadzono np. instrukcyjny termin 6 miesięcy na rozstrzygnięcie sprawy gospodarczej. Wiele prostych sporów o faktury będzie można rozstrzygnąć nawet szybciej.

Maciej Kuśmierczyk, Adwokat, Managing Associate w Deloitte Legal

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?