Podcast: Podatki/Prawo - Fundacje rodzinne

Punkty widzenia

Podcast: Podatki/Prawo - Fundacje rodzinne

Sukcesja rodzinnego biznesu

Podcast | Nagranie z dnia 25 maja 2021 r.

Fundacja rodzinna i sukcesja rodzinnego biznesu

Sukcesja rodzinnego biznesu to złożone zagadnienie. Wiele firm powstałych w latach 90. staje dziś w obliczu zmiany pokoleniowej. Ich założyciele często osiągnęli już wiek emerytalny i nie zawsze starcza im sił na dalsze zarządzanie firmą. Nie chcą jej sprzedawać, ale pozostawienie w rękach rodziny też nie zawsze jest łatwe. Nie wszyscy potencjalni sukcesorzy chcą i potrafią zarządzać rodzinnym biznesem. Często podzielają jednak opinię założyciela, że należy zachować substancję tego rodzinnego biznesu, rozwijać ją i nie dopuścić do przejęcia i podziału.

Dlatego właśnie po wielu konsultacjach z ekspertami rząd przedstawił projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Zakłada on, że dziedzicząca biznes rodzina tworzy fundację, która wprawdzie sama – co do zasady – nie prowadzi biznesu, ale pełni rolę podmiotu, który jest właścicielem praw udziałowych w spółkach prawa handlowego. W zależności od uwarunkowań fundacja zarządzana jest albo przez członków rodziny albo też przez profesjonalnych menedżerów. Sama fundacja rodzinna może nie tylko być wykorzystywana w sytuacjach gdy właścicielem firmy jest jedna rodzina, ale również stanowić instrument sukcesyjny np. dla firm, w których wieloletnimi wspólnikami są osoby niespokrewnione.

O różnych aspektach tego nowego modelu sukcesji biznesu i tym, jak taki model docelowo powinien wyglądać, opowiadają eksperci z Deloitte, biorący udział w pracach nad tym projektem:

- Robert Uhl, adwokat

- Łukasz Żuławiński, radca prawny

- Tadeusz Dulian, doradca firm rodzinnych

 

Bardzo istotną cechą fundacji jest ochrona majątku rodzinnego przed rozdrobnieniem i sprzedażą firmy podmiotom trzecim.

Ani fundator ani beneficjenci nie będą mogli sprzedać swoich uprawnień wynikających ze statutu fundacji rodzinnej. Nikt też nie będzie miał prawa zająć uprawnień beneficjenta lub fundatora ani ich zlicytować.

– zwraca uwagę Łukasz Żuławiński.

 

W trakcie prac nad projektem pojawiła się kwestia, czy fundacja powinna mieć  możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Jak zwracają uwagę eksperci, powinno się to dopuścić przynajmniej w ograniczonym zakresie, np. wynajmu nieruchomości należących do fundacji.

Fundacja rodzinna ma służyć nie tylko zarządzaniu biznesem, ale też pomnażaniu majątku rodzinnego. Szczególnie jeśli rodzina posiada nieruchomości, które mogłaby za pośrednictwem fundacji wynajmować w czasie, gdy członkowie rodziny z nich nie korzystają. Również popularne family offices, których celem jest odpowiednie inwestowanie i pomnażanie majątku rodzinnego, mogłyby działać w ramach fundacji rodzinnej, inwestując np. w papiery wartościowe i umożliwiając jej osiąganie dochodów pasywnych

– postuluje Tadeusz Dulian.

 

Prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej nadal się toczą. Wiele innych kwestii też wydaje się jeszcze nierozstrzygniętych, w tym udział osób trzecich w zarzadzaniu fundacją. Według pierwotnej wersji projektu, udział beneficjentów fundacji rodzinnej w zarządzie oraz radzie protektorów nie może przekroczyć 50 proc. składu osobowego, gdyż przewidziano udział osób trzecich. Robert Uhl przewiduje, że gdyby przyjęto taką regułę, stosunkowo niewiele rodzin zdecydowałoby się na założenie fundacji rodzinnej.

Lepiej pozostawić tę kwestię do uregulowania w statucie konkretnej fundacji, zgodnie z wolą rodziny

– sugeruje adwokat.

W związku z przedstawionymi do projektu ustawy licznymi uwagami na 7-8 czerwca 2021 roku planowana jest konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Po tym terminie będzie można stwierdzić jak wiele z przedstawianych w ramach konsultacji uwag ma szansę zostać uwzględnione.

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?