Pełnomocnik ogólny

Rozwiązania

Pełnomocnik ogólny

Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi

W ramach świadczonych usług specjaliści Deloitte (posiadający uprawnienia radcy prawnego, doradcy podatkowego, adwokata) mogą pełnić rolę pełnomocnika ogólnego oraz wspierać Państwa w zadaniach związanych z obsługą korespondencji oraz prowadzeniem kontaktów z organami podatkowymi.

Oferowane usługi obejmować mogą (w zależności od Państwa potrzeb):

  • obsługę wszelkiej korespondencji przychodzącej od organów podatkowych – tj. odbiór, tłumaczenie oraz wyjaśnienie treści wraz ze wskazaniem obowiązków oraz terminu ich dochowania;
  • analizę otrzymanych dokumentów oraz rekomendacje w odniesieniu do działań, które mogą być podjęte w związku z korespondencją;
  • monitorowanie terminów wyznaczonych przez organy w odebranej korespondencji;
  • wsparcie w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma;
  • reprezentację podmiotu przed organami podatkowymi w sprawie związanej z dostarczoną korespondencją.

Kontakt

Marek Gizicki

Marek Gizicki

Partner, Lider Zespołu Postępowań Spornych

Marek Gizicki jest prawnikiem procesowym (adwokatem i doradcą podatkowym) z 17-letnim doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji... Więcej

Joanna Zawiejska-Rataj

Joanna Zawiejska-Rataj

Partner Associate

Joanna Zawiejska-Rataj jest licencjonowanym doradcą podatkowym, radcą prawnym oraz doktorem prawa, w Deloitte od 2005 r. Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego w poznańskim biurze Deloitte, ... Więcej

Jagoda Młynarczuk

Jagoda Młynarczuk

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w zagadnieniach procesowych dotyczą... Więcej