luka płacowa

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Problemy z luką płacową

Planowane rozwiązania i obecne przepisy

Nagranie z dnia 26 maja 2022 r.

Z badania czołowej firmy zajmującej się rekrutacją pracowników wynika, że ponad połowa pracujących kobiet w Polsce przyznaje, że spotyka się w pracy z gorszym traktowaniem niż mężczyźni. To samo badanie wskazuje, że tylko 28 procent mężczyzn mówi o podobnym problemie.

Jednym z częstszych przejawów nierównego traktowania są różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach. Ten problem ujawniać się może przy obliczaniu tzw. luki płacowej, czyli różnicy pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet.

O przepisach – dość nielicznych – które zobowiązują do obliczania i ujawniania wysokości luki płacowej w niektórych przedsiębiorstwach, a także o planowanych na przyszłość rozwiązaniach w przepisach europejskich opowiada Katarzyna Sarek-Sadurska, radca prawny, kierująca działem prawa pracy w Deloitte Legal.

Ekspertka zauważa, że w polskim prawie od dawna obowiązują ogólne konstytucyjne i kodeksowe zasady równości płac. Niemniej jednak, zwłaszcza w sektorze prywatnym wysokość wynagrodzeń de facto pozostaje tajemnicą firmy i często jest indywidualnie negocjowana.

Jedynie banki na mocy regulacji sektorowych zobowiązane są do obliczania luki płacowej i przekazywania danych do Komisji Nadzoru Finansowego

– zauważa Katarzyna Sarek-Sadurska.

Dodaje, że także spółki giełdowe powinny – choć na razie jedynie na podstawie tzw. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – ujawniać dane o luce płacowej w raportach na temat stanu stosowania zasad Dobrych Praktyk.

W przyszłości sytuacja może się zmienić, bo trwają prace nad unijną dyrektywą, która zobowiązywałaby wszystkich większych pracodawców ze wszystkich branż do ujawniania wysokości luki płacowej oraz informacji o proponowanym wynagrodzeniu już na etapie ofert pracy. Pracownicy mają też mieć prawo do zapytania pracodawcy, ile zarabiają pracownicy na jego stanowisku.

Jak wskazuje Katarzyna Sarek-Sadurska, ujawnianie wysokości luki płacowej może leżeć w interesie pracodawcy i mieć dobry wpływ na jego wizerunek

Wszystkie badania pokazują, że utalentowani kandydaci do pracy wybierają najczęściej te firmy, które oferują równość płac, a ta zasadniczo jest większa tam gdzie luka płacowa jest niska

– zauważa ekspertka.

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?