Grafika przedstawiająca słuchawki oraz symbole prawno podatkowe

Analizy

Podcast: Podatki / Prawo: Krajowa Administracja Skarbowa - nowe instytucje i nowe realia kontroli

Co w praktyce oznacza reforma służb fiskalnych?

30 marca 2017 r.

Reforma, zakładająca od 1 marca 2017 r. połączenie dotychczas działających różnych służb skarbowych, oznacza połączenie ich w jednolitą Krajową Administrację Skarbową. Podstawowym celem tych przekształceń jest skuteczniejsza walka z przestępstwami skarbowymi. Jednak pewne zmiany odczują także uczciwi podatnicy.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Krajowa Administracja Skrabowa - na co zwrócić uwagę?

Jak zauważa Joanna Zawiejska-Rataj, wiele zmian da się dostrzec w zakresie kontroli prowadzonych przez urzędy celno-skarbowe. Będą one przeprowadzane bez siedmiodniowego zawiadomienia. Nie będzie obowiązywał trzymiesięczny limit kontroli, gwarantowany ustawą o działalności gospodarczej. Zlikwidowana będzie też możliwość zastrzeżeń do protokołu kontroli. Jednak pewną nowością będzie możliwość korygowania deklaracji w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu kontroli.

Nowy reżim kontroli będzie prawdopodobnie stosowany głównie do ścigania spraw przestępstw karuzelowych w VAT. Jednak, jak przewiduje Joanna Zawiejska-Rataj, takie kontrole będą też dotyczyły bardziej skomplikowanych spraw z obszaru podatku dochodowego, np. cen transferowych.

Istotne są przepisy przejściowe ustawy wprowadzającej reformę. Przewidują one, że sprawy wszczęte i niezakończone przed 1 marca będą kontynuowane według starych przepisów. Jak przewiduje ekspertka Deloitte, takie procedury mogą się ciągnąc jeszcze przez kilka lat. Podatnicy powinni mieć zatem świadomość, ze te sprawy będą rozpatrywane jeszcze według poprzednio obowiązujących reguł. Może to mieć znaczenie np. co do tego, kto ma być adresatem określonych wniosków i odwołań w postępowaniu podatkowym.

 

Czy ta strona była pomocna?