Podcast Podatki / Prawo: Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Punkty widzenia

Podatki/Prawo: Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Podcast, 16 października 2017 r.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego aż 37 proc. firm deklaruje niedobór pracowników jako barierę dla rozwoju biznesu. Do 2050 roku nasz kraj będzie potrzebował aż 4,5 mln pracowników. Rozwiązaniem może być zasilenie rynku pracowników siłą roboczą z zagranicy.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Od 1 stycznia 2018 r. nowe regulacje uporządkują nieco rynek pracowników z zagranicy. Tego dnia wejdzie w życie nowelizacja do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. O zmianach, jakie przyniosą nowe przepisy opowiadają eksperci Deloitte: Marcin Grzesiak, Starszy menedżer w zespole Rozwiązań dla Pracodawców oraz Piotr Arak zajmujący się tematem rynku pracy i demografią.

Nowe przepisy, realizujące europejską dyrektywę o pracy sezonowej, wprowadzają nową formę zezwolenia na pracę na czas określony. Modyfikują też instytucję powierzenia pracy dla obywateli niektórych krajów, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Wciąż nie będzie tzw. testu rynku pracy dla pracowników z tych krajów. Zezwolenia na podjęcie pracy sezonowej będą wydawane np. dla sektora rolnego. Jednak szczegóły nowego porządku, m.in. co do potencjalnych limitów wydawania zezwoleń zostaną dopiero określone w rozporządzeniach ministra pracy.

Inna regulacja porządkująca rynek pracy będzie dotyczyła pracowników spoza Unii Europejskiej, którzy podejmują pracę w jednym kraju członkowskim, ale będą ją wykonywali także w innych krajach. Dotyczy to np. wysoko kwalifikowanej kadry zarządzającej czy specjalistów, pracujących dla poszczególnych krajowych spółek międzynarodowych koncernów. Przepisy wdrażające dyrektywę o pracownikach mobilnych pozwolą na to, aby jedno pozwolenie na pracę mobilną było honorowane w całej UE, także w Polsce. Dziś trzeba uzyskiwać osobne pozwolenie w każdym kraju UE. Nowe przepisy, jeszcze w fazie projektu, pozwolą na uznawanie „europejskiego” pozwolenia na mobilność.

Czy ta strona była pomocna?