Podcast Podatki/Prawo: Ulga podatkowa na nowe inwestycje

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Co przewiduje nowy projekt ustawy?

Podcast, 2 sierpnia 2018 r.

Rząd chce na nowo uregulować kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, takich jak spółki czy organy samorządu terytorialnego. Wprawdzie już od kilkunastu lat obowiązuje ustawa regulująca te kwestie, jednak nie działa ona jak należy. W ostatnich latach do sądów wpływało najwyżej 20-30 takich spraw rocznie, z kolei najwyższa orzeczona kara wyniosła 12 tys. zł.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Wciąż istnieje problem z przestępstwami, najczęściej gospodarczymi, które można przypisać tym podmiotom. Nawet bowiem jeśli konkretny dyrektor przedsiębiorstwa dopuści się np. łapownictwa w sprawach przetargowych, to korzyść z takiego czynu odniesie głównie firma, a nie ów dyrektor.

O projekcie nowych rozwiązań, które mogłyby obowiązywać już od 2019 roku opowiada Magdalena Bartosiewicz, radca prawny w kancelarii Deloitte Legal. Zauważa ona, że wadą dotychczasowych przepisów była konieczność uzyskania tzw. prejudykatu, czyli wyroku stwierdzającego winę konkretnej osoby fizycznej. Dopiero wtedy można było wszcząć postępowanie karne wobec podmiotu zbiorowego. W nowej ustawie już tego warunku nie będzie.

- Podmiot zbiorowy będzie odpowiadał nie tylko za działania zarządu czy rady nadzorczej, ale tez osób wykonujących zlecenie albo takich, którym powierzono określone czynności – podkreśla ekspertka. Przewiduje ona, że podmioty zbiorowe powinny opracować wewnętrzne procedury zapobiegające przestępstwom. Będą one mogły służyć jako argumenty w przypadku oskarżenia o niedochowanie należytej staranności w przeciwdziałaniu takim zjawiskom.

 

Czy ta strona była pomocna?