Podcast Podatki/Prawo: Ulga podatkowa na nowe inwestycje

Punkty widzenia

Podcast Podatki/Prawo: Ulga podatkowa na nowe inwestycje

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ulgę?

Podcast, 17 maja 2018 r.

Działające w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) przyczyniły się do przyciągnięcia inwestycji do naszego kraju. Według stanu na koniec 2016 r. skumulowana ich wartość sięgnęła 112 mld zł. W strefach pracuje 332 tys. osób. Magnesem przyciągającym te inwestycje było zwolnienie z podatku dochodowego.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Obecnie kończą się prace legislacyjne nad nowymi przepisami, w myśl których ulgi podatkowe będą przysługiwały nie tylko w wydzielonych 14 strefach, ale w całym kraju. Jednak tzw. decyzja o wsparciu, zastępująca dzisiejsze zwolnienie strefowe, będzie zależała od spełnienia warunków co do samej inwestycji oraz zatrudnienia pracowników.

O planowanych zmianach mówi Maciej Guzek, doradca podatkowy, Partner Associate w biurze Deloitte w Poznaniu. Zwraca on uwagę, że nowe przepisy gwarantują zachowanie dzisiejszych uprawnień inwestorów strefowych do 2026 roku.

Ekspert wspomina też m.in. o kontrolach podatkowych przedsiębiorców, którzy dziś działają w SSE. – Można badać prawidłowość korzystania z zezwolenia. Dotyczy ono konkretnych rodzajów działalności produkcyjnej i tylko taka działalność podlega zwolnieniu – wyjaśnia ekspert. Zauważa jednak, że sam tylko fakt niepłacenia podatku dochodowego przez firmę z SSE nie musi świadczyć o próbach obchodzenia prawa podatkowego.

Czy ta strona była pomocna?