Podcast Podatki / Prawo: Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Punkty widzenia

Podcast Podatki/prawo: Największe wyzwania dla pracodawców w 2018 roku

Podcast, 29 grudnia 2017 r.

W 2018 roku może dojść do wielu zmian prawa istotnych dla pracodawców. O części zmian już wiadomo, inne są w trakcie projektowania lub konsultacji. O tym, jakich legislacyjnych nowinek w tym obszarze można się spodziewać, mówią Przemysław Stobiński i Marcin Sękowski, radcowie prawni z kancelarii Deloitte Legal.

00:00 / 00:00

Subskrybuj podcast "Podatki / Prawo"

Wiele nowych obowiązków dla pracodawców będzie wynikało z wchodzącego w życie 25 maja 2018 unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). O ile przepisy samego RODO są już znane, to pojawią się jeszcze krajowe regulacje uzupełniające. Będą one miały wpływ zarówno na proces rekrutacji jak i zakres danych przetwarzanych przez pracodawcę w toku zatrudnienia. Poza tym, obejmą one m. in. przetwarzanie danych biometrycznych i monitoringu pracowników. – Pracodawca będzie mógł np. zbierać odciski palców pracowników, o ile będzie to uzasadnione, a pracownik wyrazi na to zgodę – daje przykład Marcin Sękowski.

Z kolei projektowana ustawa o jawności życia publicznego wprowadzi instytucję sygnalisty oraz obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w firmach. Ma to zapobiegać np. zaciąganiu niekorzystnych dla firm zobowiązań przez pracowników działów zamówień.

Trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy, a w marcu
2018 r. ma być gotowy projekt, nowego kodeksu pracy, który zastąpiłby dzisiejszy, pierwotnie uchwalony ponad 40 lat temu. Ma się w nim pojawić np. domniemanie istnienia stosunku pracy w celu eliminacji z rynku umów zlecenia i zmniejszenia liczny samozatrudnionych. – Takie patologie zdarzają się nie tylko w sektorze prywatnym, ale też publicznym – zauważa Przemysław Stobiński.

Rząd zapowiada też stworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, które miałyby objąć wszystkich pracodawców (na początku jedynie tych największych). Ma to być nowy sposób na reformę systemu emerytalnego, choć może się wiązać z większymi niż dotychczas kosztami dla pracodawców i niższym wynagrodzeniem netto pracowników.

Podcast: Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Odsłuchaj podcast
Czy ta strona była pomocna?