Autozapis do PPK już niebawem

Artykuł

Autozapis do PPK już niebawem

Czym jest autozapis do PPK i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?

Strefa Pracodawcy 4/2023 | 2 lutego 2023 r.

Autozapis do PPK następuje co 4 lata. Pracownicy, którzy w przeszłości złożyli deklarację o rezygnacji z PPK, powinni złożyć ją ponownie. Na pracodawcach z kolei spoczywa szereg obowiązków.

Czym jest autozapis do PPK i kogo dotyczy?

Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK (tj. przede wszystkim pracownicy lub zleceniobiorcy podlegający ubezpieczeniom społecznym) będące poniżej 55 roku życia miały prawo złożyć deklaracje o rezygnacji z PPK. Jeśli takiej deklaracji nie złożyły podlegały automatycznemu zapisowi do PPK. Deklaracje rezygnacji nie są jednak bezterminowe. Termin obowiązywania tych złożonych dotychczas upływa z dniem 28 lutego 2023 r.

Jeśli osoba zatrudniona przed tą datą nie złoży ponownie deklaracji rezygnacji w okresie od 1 marca 2023 r., to zasadniczo od pierwszej, po tej dacie, wypłaty wynagrodzenia zostanie naliczona wpłata do PPK, a od 1 do 17 kwietnia 2023 r. wpłata będzie przekazana do instytucji finansowej (a jeśli osoba zatrudniona złożyła deklarację rezygnacji jeszcze przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK – w pierwszej kolejności podmiot zatrudniający będzie miał obowiązek zawrzeć niezwłocznie w jej imieniu umowę o prowadzenie PPK, a następnie dokonywać wpłat).

Jeśli pomiędzy złożeniem dotychczasowej deklaracji rezygnacji, a 1 kwietnia 2023 r. osoba zatrudniona ukończyła 55 lat, to autozapis do PPK w jej wypadku nastąpi wyłącznie na jej wniosek.

Automatic enrolment in ECP

What is automatic enrolment in ECP? What obligations do employers have in this respect?

See the English version

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z autozapisem do PPK?

Do 28 lutego 2023 r. podmioty zatrudniające mają obowiązek poinformować wszystkie osoby, które złożyły deklaracje rezygnacji o zbliżającym się autozapisie do PPK.

Obowiązek ten (podobnie jak sam autozapis do PPK) dotyczy wszystkich pracodawców, u których działa PPK, bez względu na to kiedy PPK było u nich tworzone.
 

Autozapis do PPK – dalsze kroki

Podmiot zatrudniający powinien przanalizować listę osób, które podlegają autozapisowi do PPK pod kątem wieku oraz historii posiadania konta w PPK. Katalog działań może być różny w zależności od wyników takiej analizy.

Może się okazać, że podmiot zatrudniający będzie musiał:

  • niezwłocznie zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnianej (dotyczy to osób, które złożyły deklarację rezygnacji jeszcze przed zawarciem w ich imieniu umów o prowadzenie PPK),
  • poinformować podmiot zarządzający instytucją finansową prowadzącą PPK o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestników PPK (dotyczy to osób, które złożyły deklarację rezygnacji już po zawarciu w ich imieniu umów o prowadzenie PPK),
  • obliczyć i pobrać wpłaty na PPK od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy, albo po 1 marca 2023 r.,
  • przekazać naliczone i pobrane wpłaty na PPK za wynagrodzenie wypłacone w marcu w terminie 1-17 kwietnia, pod warunkiem, że do tego czasu nie zostanie złożona ponownie deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • nie uwzględnić wniosku o dokonywanie wpłat/o zawarcie umowy o prowadzenie PPK osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, ale przed dniem 1 kwietnia ukończył 70 lat.

Osoby zatrudnione mogą dokonać kolejnej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK należy złożyć począwszy od 1 marca 2023 r. Będzie wywoływała ona skutek od chwili jej złożenia - nie będą naliczane i odprowadzane do PPK wpłaty za osobę zatrudnianą, która takie oświadczenie złoży.

Autozapis do PPK będzie następował co 4 lata – kolejny w 2027 r.


Jeśli potrzebowalibyście Państwo wsparcia w zakresie autozapisu do PPK m.in. w:

  • analizie i wyborze osób, do których skierować informację o autozapisie,
  • przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia akcji komunikacyjnej do pracowników,
  • zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracownika i na jego rzecz,
  • w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do obsługi programu PPK,
  • kalkulacji wpłat należnych do PPK na liście płac,

zapraszamy do kontaktu.


Współautor:
Anna Żuber
, Starsza Konsultantka w zespole Business Process Solutions

Czy ta strona była pomocna?