Istotna nowelizacja Prawa budowlanego a podatek od nieruchomości

Analizy

Istotna nowelizacja Prawa budowlanego a podatek od nieruchomości

Czy nowelizacja Prawa budowlanego niesie ze sobą skutki podatkowe w zakresie rozliczeń podatku od nieruchomości?

Ekspres RET 9/2020 | 1 października 2020 r.

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która wprowadza ważne zmiany w zakresie procesu budowlanego. Zmienione przepisy mają stanowić istotne uproszczenie, ułatwienie oraz przyspieszenie procesu budowlanego. Nowelizacja przepisów to przede wszystkim spore zmiany w zakresie wymagań stawianych inwestorom w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji. Co niemniej istotne, biorąc pod uwagę powiązania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z przepisami Prawa budowlanego, należy zastanowić się, czy wspomniana nowelizacja przepisów budowlanych ma wpływ na kwestię podatku od nieruchomości, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

Zmiany wprowadzone w nowelizacji oraz ich potencjalne skutki podatkowe

Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie dodatkowych formalności związanych z zakończeniem budowy i udzieleniem pozwolenia na użytkowanie. Wprowadzona nowelizacja nakazuje inwestorowi określenie (najpóźniej na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie), które z instalacji znajdujących się w obiekcie stanowią „instalacje zapewniające możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem” i załączenie do wniosku protokołów z odbioru tych instalacji.

Choć wydaje się, iż zmiana ta stanowi jedynie dodatkową formalność dla inwestora w procesie budowlanym, to jednak może mieć ona zasadniczy wpływ na wysokość należnego podatku od nieruchomości.

Istnieje ryzyko, że jeżeli na tym etapie dana instalacja budynkowa nie zostanie wskazana przez inwestora jako „zapewniająca możliwość korzystania z obiektu zgodnie z przeznaczeniem” to może być ona potraktowana jako odrębna budowla podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% jej wartości rocznie. Dodatkowe opodatkowanie instalacji produkcyjnych czy teletechnicznych może wiązać się ze znacznym kosztem po stronie właściciela budynku.

Ponadto w omawianej nowelizacji w przepisach dotyczących obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, wymieniono obiekty, które dotychczas nie pojawiały się w przepisach Prawa budowlanego, takie jak m.in.: obiekty kontenerowe, bankomaty, czy automaty sprzedające (oraz np. stacje ładowania samochodów elektrycznych, dodane do przepisów Prawa budowlanego przy okazji jednej z poprzednich nowelizacji). Chociaż ratio legis uchwalonych przepisów w założeniu było ułatwienie procesu inwestycyjnego w zakresie powstawania tego rodzaju obiektów, to istnieje obawa, że mogą mieć one również skutki w zakresie rozszerzenia katalogu przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem sądowym, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle podlegają wyłącznie te obiekty, które zostały wymienione wprost w ustawodawstwie w zakresie prawa budowlanego. W przypadku wielu rodzajów urządzeń brak ich wymienienia w ustawie był dotychczas silnym (niekiedy decydującym) argumentem przemawiającym za brakiem objęcia opodatkowaniem.

Należy wskazać, iż dotychczas tego rodzaju urządzenia jak wymienione powyżej obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę, co do zasady nie podlegały opodatkowaniu lub podlegały mu tylko ich części budowlane. Wskazanie z nazwy kontenerów czy pewnych urządzeń w znowelizowanych przepisach Prawa budowlanego może zostać uznane za argument przemawiający za obciążeniem podatkiem dotychczas nieopodatkowanych obiektów.

Webinar

Potencjalne zmiany w podatku od nieruchomości w kontekście wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego

Jakie czynności należy rozważyć finalizując inwestycję budowlaną by nie narazić się na ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania. W jaki sposób przygotować się do zmian?

open in new window Dowiedz się więcej i zarejestruj się

Nowelizacja prawa budowlanego a podatek od nieruchomości - kogo powinny zainteresować wprowadzone zmiany?

Bazując na dotychczasowym podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, można dojść do wniosku, że wprowadzone zmiany mogą mieć istotny wpływ na kształt rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości.

Z tego względu kwestią tą powinni w szczególności zainteresować się podatnicy, którzy rozpoczynają budowy lub planują w najbliższym czasie oddanie do używania nowych budynków ( w szczególności produkcyjnych). Temat ten może być również istotny dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności są właścicielami obiektów zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie ze znowelizowanym art. 29 Prawa budowlanego.

Autorzy:

dr Adam Kałążny, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz Prusak, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Filip Kaplita, Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?