Wyciągi narciarskie opodatkowane tylko od części budowlanych?

Analizy

Wyciągi narciarskie opodatkowane tylko od części budowlanych?

Wyrok NSA w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyciągów narciarskich

Ekspres RET 5/2019 | 4 września 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych (sygn. II FSK 2693/17), w tym wypadku wyciągów narciarskich, potwierdzając, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie ich części budowlane.

Dotychczasowe orzecznictwo

Podkreślenia wymaga, że w dotychczasowej praktyce, orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania wyciągów narciarskich było niekorzystne dla podatników. Sądy, podobnie jak organy podatkowe, uznawały, że budowlą podlegającą podatkowi od nieruchomości jest cały wyciąg narciarski, a nie jedynie jego części budowlane. Podejście sądów bazowało na obowiązującej do 27 czerwca 2015 r. definicji obiektu budowlanego zawartej w Prawie budowlanym. Zgodnie z nią obiektem budowlanym była, między innymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

 

Wpływ znowelizowanych przepisów na praktykę sądów

Komentowane orzeczenie dotyczy jednak znowelizowanych przepisów prawa budowlanego, w których brak jest już pojęcia „całości techniczno-użytkowej”. Właśnie z tego względu Sąd uznał, że w obecnym stanie prawnym wyciąg narciarski jest opodatkowany tylko od jego elementów budowlanych.

Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego opodatkowania urządzeń technicznych, w którym Sąd wskazuje na opodatkowanie wyłącznie ich części budowlanych (por. orzeczenie NSA dotyczące opodatkowania elektrofiltrów – II FSK 1353/15), przy czym nowe orzeczenia (w całości korzystne dla podatników) odnoszą się już do znowelizowanych przepisów prawa budowlanego.

Warto wskazać, że przed nowelizacją przepisów prawa budowlanego, brak było jednolitego podejścia do opodatkowania urządzeń technicznych. Część Sądów uznawała, że podatkowi od nieruchomości podlegają tylko części budowlane, zaś w innych orzeczeniach za budowlę uznawano całe urządzenie techniczne.

Komentowane orzeczenie jest ważnym sygnałem potwierdzającym, że w obecnym stanie prawnym, podatkowi od nieruchomości podlega wyłącznie część budowlana urządzenia technicznego. Usunięcie z definicji obiektu budowlanego pojęcia „całości techniczno-użytkowej” nie pozostawia już żadnych wątpliwości co do tego, że budowlą jest tylko część budowlana urządzenia technicznego.

Podkreślenia wymaga, że w sporach podatkowych wciąż jednak pojawia się argument dotyczący całości techniczno-użytkowej, który przedstawiany jest przez organy podatkowe na dowód konieczności opodatkowania całego urządzenia technicznego. Komentowany wyrok jest jednak najlepszym potwierdzeniem na to, że w obecnym stanie prawnym, brak jest możliwości odwoływania się do koncepcji całości techniczno-użytkowej, a tym samym, że podatkowi od nieruchomości podlega wyłącznie część budowlana urządzenia technicznego.

 

Współautor:

Mateusz Gębarowski, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?