Ważny wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości

Analizy

Ważny wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości

Przepis uznający wszystkie nieruchomości przedsiębiorcy za związane z prowadzeniem działalności niezgodny z Konstytucją

Ekspres RET 2/2021 | 25 lutego 2021 r.

Trybunał Konstytucyjny wydał 24 lutego 2021 r. wyrok (sygn. SK 39/19), który może w istotny sposób wpłynąć na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, budynków i budowli znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorców.

W szczególności w TK uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Jak wskazał TK, takie ukształtowanie przepisów prowadzi do sytuacji, w której wszystkie nieruchomości posiadane przez przedsiębiorcę podlegają opodatkowaniu według maksymalnych stawek, przewidzianych dla przedmiotów związanych z działalnością gospodarczą. Zdaniem Trybunału jest to szczególnie dotkliwe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które oprócz majątku z nią związanego mogą posiadać przecież swój majątek osobisty. Majątek prywatny, niewykorzystywany do działalności gospodarczej, powinien być zatem opodatkowany stawkami podstawowymi.

W konsekwencji TK uznał zaskarżony przepis za niezgodny z chronionym konstytucyjnie prawem własności (art. 64 ust. 1 Konstytucji) instrument służący celom innym niż fiskalne, będący nieproporcjonalnym obciążeniem podatkowym polegającym na nieodróżnianiu sytuacji podatkowej podatników posiadających nieruchomości, ale niewykorzystujących i niemogących ich wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatników wykorzystujących posiadane nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że dopiero analiza pisemnego uzasadnienia wyroku pozwoli na wyciągnięcie wniosków co do jego rzeczywistego wpływu na rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości. Będziemy informować o sprawie jak tylko ukaże się uzasadnienie.

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?