Nowe podejście do opodatkowania OZE

Analizy

Nowe podejście do opodatkowania odnawialnych źródeł energii (OZE) podatkiem od nieruchomości

Wyrok NSA w zakresie podatku od farm fotowoltaicznych

Ekspres RET 2/2019 | 12 marca 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 1275/18) rozstrzygnął spór dotyczący interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości od farm fotowoltaicznych. Opisywana sprawa wskazuje na wciąż aktualne problemy w zakresie opodatkowania składników majątku branży energii odnawialnej.

NSA potwierdził, że panele oraz ogniwa fotowoltaiczne nie stanowią budowli. Ich budowa, wygląd oraz pełnione funkcje nie mają bowiem nic wspólnego z obiektami wymienionymi w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Tym co odróżnia panele od budowli jest ich przeznaczenie (tj. służą do zamiany energii słonecznej na elektryczną) oraz łatwość demontażu i możliwość wymiany na inny element prądotwórczy. W konsekwencji, przedmiot opodatkowania stanowią wyłącznie części budowlane urządzeń technicznych (takie jak kotwy czy systemy mocowań paneli do gruntu), stanowiące relatywnie niewielką część wartości całej farmy.

Tym samym NSA nie przychylił się do obecnego w doktrynie poglądu, jakoby budowlę miała stanowić cała konstrukcja, składająca się nie tylko z elementów wsporczych, ale i części niebudowlanych, czyli między innymi paneli fotowoltaicznych. Sąd nie przyjął również argumentacji traktującej przedmiotowe obiekty jako części składowe sieci elektroenergetycznej będącej w całości budowlą.

W tym kontekście, warto wspomnieć o toczących się nadal sporach dotyczących opodatkowania budynków stacji energetycznych (tzw. GPZ) – nieodłącznych elementów infrastruktury w przedsiębiorstwach działających w branży energetycznej. Sprawy koncentrują się na kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości, oprócz samej powierzchni użytkowej budynku, również znajdujących się w nim urządzeń. Analogicznie jak w przypadku paneli fotowoltaicznych i tu argumentacja organów podatkowych opiera się na uznaniu za budowlę wszystkich elementów sieci technicznej. Mimo że taki pogląd nie znajduje naszym zdaniem oparcia w obowiązujących przepisach, to wciąż jest często spotykany w decyzjach otrzymywanych przez podatników.

Omawiany wyrok NSA jest niewątpliwie szansą dla podatników na rozwianie przynajmniej części z nieustannie aktualnych wątpliwości w zakresie opodatkowania składników majątku przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej. W celu potwierdzenia tej tezy warto poczekać na kolejne rozstrzygnięcia analogicznych spraw. Omawiane pozytywne orzeczenie może bowiem zapoczątkować korzystne dla podatników podejście organów do opisywanego tematu.

Autorzy:

Adam Kałążny, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Patrycja Świerczek, Praktykantka w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?